Project 0229 Jongeren BV

Project 0229 Jongeren BV staat voor Jongeren Buurtbemiddeling & Veiligheid en is ontstaan aan de hand van de bevindingen van ambulant jongerenwerkers op straat. De overlastsituaties die zij dagelijks tegen komen in de wijken zijn vaak ontstaan door negatieve beeldvorming rondom de doelgroep. Sommige van deze situaties escaleren dan al snel in een conflict. Het jongerenwerk wil door de ontwikkeling van dit project de jongeren tools aanreiken om deze conflicten al in een vroeg stadium zelf op te lossen. Daarnaast zal door deze actieve houding de beeldvorming rondom jongeren een positieve wending krijgen.

Positief inzetten voor de samenleving
Het project richt zich op een groep jongeren die vaak buiten de maatschappij valt. Dit zijn jongeren die 'een verleden' hebben en moeilijk aan de slag kunnen. Met dit project worden deze jongeren geactiveerd en gestimuleerd om zich op een positieve manier in te zetten voor de samenleving. Om de 'harde kern' van de jongerengroepen te kunnen bereiken wordt een beloningssysteem gekoppeld aan dit project. De beloning kan bestaan uit het afbetalen van bestaande schulden, of een bijdrage aan de maandelijkse vaste lasten zoals de ziektekostenpremie, rechtstreeks aan de verzekeraar. Het is essentieel dat hierbij nauw wordt samengewerkt met een instelling als Plangroep. Deze organisatie voert in Hoorn onder meer schuldhulpverlening uit.  

Veiligheid
De jongeren die getraind zijn in het toepassen van bemiddelingstechnieken worden niet alleen ingezet op conflictsituaties, maar worden ook preventief ingezet door een ordehandhavingteam te vormen. Hiervoor worden de sleutelfiguren van de hanggroepen ingezet. Dit ordehandhavingteam kan in overleg met de gemeente, politie, stadstoezicht en andere samenwerkingspartners optreden tijdens stedelijke evenementen. Dit ordehandhavingteam zal altijd begeleid worden door een beroepskracht van Stichting Netwerk.

Samenwerkingspartners
De jongeren krijgen een training buurtbemiddeling en conflicthantering en gaan daarna onder begeleiding van een jongerenwerker van Stichting Netwerk aan de slag. In overleg met de samenwerkende partners zullen zij in verschillende Hoornse wijken worden ingezet. De samenwerkingspartners binnen het project 0229 jongeren BV zijn:
-        Gemeente Hoorn
-        Woningcorporatie Intermaris
-        Reclassering/Nazorg
-        Politie Hoorn
-        Bureau Stadstoezicht
-        Algemeen Maatschappelijk Werk
-        Plangroep Hoorn

Monitoring en evaluatie
De jongeren worden begeleid door de betrokken jongerenwerkers. De jongerenwerkers worden op hun beurt ondersteund door het management van Stichting Netwerk. Ook wordt er op regelmatige basis overleg gevoerd met de samenwerkingspartners. Het project wordt telkens na een jaar geëvalueerd met alle betrokken partijen.

Fondsen
Dit initiatief van Stichting Netwerk wordt gesteund door het Oranje Fonds, het VSB fonds en het Leefbaarheidsfonds van gemeente Hoorn.
Jaarlijks stromen tien tot twaalf nieuwe jongeren in. Het Oranje Fonds steunt het project met € 75.000 (over drie jaar) en publiceerde het volgende op hun website over 0229 Jongeren BV.

De eerste groep jongeren ontving in juli 2013 hun certificaat en wordt inmiddels ingezet tijdens grote evenementen (zoals mega summer games en de kermis) met als doel eventuele overlast van jongerengroepen te beperken. In 2014 zijn de buurtbemiddelaars ingezet tijdens de Hoornse Stadsfeesten in het vierde weekend van juni.