Jongerenwerk

Eigen voorzieningen en activiteiten van en voor jongeren dragen bij hun identiteitsvorming. Ons jongerenwerk is, door trends en veranderende jongerencultuur, voortdurend in ontwikkeling. Jongerenwerkers proberen jongeren die voor problemen zorgen, bijvoorbeeld op straat, op een beter spoor te zetten. Het jongerenwerk houdt zich bezig met het signaleren en doorverwijzen van jongeren.
De outreachende aanpak, met samenwerkingspartners, van overlast door jongeren is onderdeel van het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid. Netwerk stapt af op meldingen van de politie en werkt nauw met hen samen. Bestrijding van jongerenoverlast blijft prioriteit. Niet alleen om ervoor te zorgen dat er in de wijk minder overlast is. Ook om overlast gevende jongeren aan te spreken en te activeren om ze, op eigen kracht, op een ander spoor te zetten.

Netwerk besteedt extra aandacht aan meiden. Voor tienermoeders zorgen we, met anderen, voor trajecten naar opleiding en werk. Met onze samenwerkingspartners ontwikkelen we manieren om het toenemend aantal (jonge) ‘hangmeiden’ op straat terug te dringen. Het gaat bij deze meiden, maar ook bij overlast gevende jongens, veelal om leerlingen van vmbo- en praktijkscholen. Om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken, werken we gericht samen met het voortgezet onderwijs. Een voorbeeld zijn voorlichtingsactiviteiten in verband met alcohol- en drugsgebruik op school.

Het jongerenwerk werkt nauw samen met het opbouwwerk, zodat de overlastproblematiek breed wordt aangepakt. De jongerenwerkers richten zich daarbij direct tot de jeugd, het opbouwwerk legt contact met de volwassen bewoners van de wijk. Behalve dat we werken aan de veiligheid in het kader van de gemeentelijke prestaties voert Stichting Netwerk projecten uit die worden gefinancierd door fondsen waarmee andere doelen worden bereikt.

Het wijkopbouwwerk, jongerenwerk, zoals project 0229 Jongeren BV waarin jongeren worden opgeleid tot buurtbemiddelaars en de overleggen Leefbaarheid laten zien dat Netwerk veel waarde hecht aan de veiligheid en leefbaarheid in Hoorn.

Jongerenwerkers