Steunpunt KinderVakanties

Sinds juli 2012 is Netwerk participant bij het Steunpunt KinderVakanties.

Het Steunpunt KinderVakanties is het samenwerkingsverband van kindervakantieorganisaties in Nederland. Gezamenlijk met een aantal participanten streven zij naar optimalisatie van kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van kindervakanties, waarbij de positieve vakantie-ervaring van het kind centraal staat.

Netwerk werkt samen met andere participanten om projectmatig collectieve issues voor de branche op te pakken. Het Steunpunt organiseert periodiek (kennis- en netwerk) bijeenkomsten en beheert het onafhankelijke Keurmerk KinderVakanties: het toonaangevende keurmerk voor kwaliteit en veiligheid. Het motto hierbij is: ieder kind verdient een leuke vakantie.