Opvoedingsondersteuning

Heeft u als ouder/verzorger behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied van opvoeden van uw kind? Hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

Positief opvoeden
Iedere peuterspeelzaal van Netwerk heeft een geschoolde leidster Positief opvoeden bij wie u terecht kunt voor vragen, informatie, tips en hulp omtrent de dagelijkse opvoeding van kinderen. Indien nodig kan zij u doorverwijzen naar instanties, die eveneens met deze methode werken, maar uitgebreidere hulp bieden. Ook worden er jaarlijks Triple P workshops aangeboden door een Triple P-trainer van Stichting Netwerk over onderwerpen als: Niet Luisteren, Omgaan met Ruzie en Agressie, een Gezond Slaappatroon Ontwikkelen, etc. Meer informatie over de methode kunt u vinden op www.positiefopvoeden.nl, óók voor online advies.

1.Hoorn: vanaf 2015 hét punt voor zorg en ondersteuning 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien.

1.Hoorn is hét punt, dichtbij in de wijk, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en ondersteuning. Onder regie van de gemeente werken deskundigen vanuit verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder medewerkers van Stichting Netwerk, samen in 1.Hoorn.

Eén vaste contactpersoon
In totaal werken circa 70 deskundigen vanuit verschillende terreinen samen, zoals de ouderenzorg, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp, Wmo en ondersteuning aan mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking. Vanuit Netwerk nemen sociaal werkers deel aan 1.Hoorn. 
Alle medewerkers van 1.Hoorn weten de weg in de wijken en buurten, komen naar de mensen toe en kennen de lokale en regionale organisaties.
1.Hoorn kent drie teams voor de verschillende stadsdelen in Hoorn:

 • Grote Waal, Binnenstad, Venenlaankwartier, Hoorn-Noord 
 • Risdam, Nieuwe Steen, Zwaag, Bangert en Oosterpolder 
 • Kersenboogerd, Blokker Hoorn-80

Inloopspreekuren 1.Hoorn

 • Gemeentehuis: maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
  Bezoekadres: Nieuwe Steen 1, 1625 HV in Hoorn
 • Wijkcentrum Grote Waal: dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
  Bezoekadres: Grote Beer 3, 1622 ES in Hoorn
 • Gezondheidscentrum Kersenboogerd: woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur (melden bij receptie) 
  Bezoekadres: Brederodegracht 1, 1628 LZ in Hoorn

U kunt zo binnenlopen óf een afspraak maken via 0229 252200.

Zo is er altijd hulp in de buurt. Wie een vraag heeft, krijgt één vaste contactpersoon. Deze gaat samen met degene die hulp vraagt op zoek naar een passende oplossing.

Begeleiding ouders met kinderen op VVE-peuterspeelzalen 
Specifiek voor ouders met kinderen op de VVE-peuterspeelzalen en/of op de basisscholen organiseren de buurtmoeders van Netwerk wekelijks groepsbijeenkomsten om ouders in staat te stellen hun kind zo goed mogelijk te begeleiden. In deze groepsbijeenkomsten worden de thema's behandeld waar kinderen op de VVE-peuterspeelzaal of op de basisschool groep 1 en 2 mee bezig zijn, maar bieden ook ruimte voor het uitwisselen van opvoedingsvraagstukken. Op deze manier zijn de bijeenkomsten zowel voor ouders als leidsters en leerkrachten een welkome aanvulling op de reguliere oudercontacten. Ook ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring van ouders onderling is een zeer belangrijk aspect.

Coördinatie buurtmoeders: Badia Afkerin
wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn. Tel. 06-14187976