Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding
Speciaal voor leerlingen van de basisschool vanaf groep 5 en voor leerlingen van het voortgezet onderwijs geven wij huiswerkbegeleiding. De enige voorwaarde die wij stellen, is dat de leerlingen zelf huiswerk krijgen vanuit school.
Na aanmelding volgt er een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats in het wijkcentrum met de leerling en zijn of haar ouder(s). Tijdens dit gesprek  wordt er gekeken naar wat de behoefte van de leerling is en waar aan gewerkt moet gaan worden. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt en doelen gesteld. Elk kwartaal wordt er, door middel van een tussenevaluatiegesprek met de ouders en de leerling, bekeken of de gestelde doelen nog relevant zijn.
De begeleiders zijn stagiaires en vrijwilligers. De kosten voor deelname zijn 10 euro per half jaar.

Flyer

Informatie:
Wijkcentrum Kersenboogerd, elke woensdag van 15.30 tot 17.30 uur.
Jongerenwerker Efraïm van Veen, 0229-219966 of e.v.veen@netwerkhoorn.nl

Wijkcentrum De Zaagtand, elke dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Jongerenwerker Esther de Groot, 0229-855700 of e.de.groot@netwerkhoorn.nl   

Wijkcentrum Grote Waal, elke dinsdag van 15.00 tot 16.30 uur.
Kinderwerker Pien Knijn, 0229-280940 of p.knijn@netwerkhoorn.nl

Coaching voor scholieren in Westfriesland
Het programma 'Coaching voor scholieren in Westfriesland koppelt coaches aan kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, of aan scholieren die op het voortgezet onderwijs zitten. Sommigen kunnen om verschillende redenen een steuntje in de rug gebruiken. Hierin voorzien de coaches van Coaching voor scholieren met als doel schooluitval te voorkomen en het geadviseerde schoolniveau te halen. Kijk hier voor meer informatie.