Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding
Speciaal voor leerlingen van de basisschool vanaf groep 5 en voor leerlingen van het voortgezet onderwijs geven wij huiswerkbegeleiding. De enige voorwaarde die wij stellen, is dat de leerlingen zelf huiswerk krijgen vanuit school.
Na aanmelding volgt er een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats in het wijkcentrum met de leerling en zijn of haar ouder(s). Tijdens dit gesprek  wordt er gekeken naar wat de behoefte van de leerling is en waar aan gewerkt moet gaan worden. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt en doelen gesteld. Elk kwartaal wordt er, door middel van een tussenevaluatiegesprek met de ouders en de leerling, bekeken of de gestelde doelen nog relevant zijn.
De begeleiders zijn stagiaires van het HBO en vrijwilligers.

Informatie:
Wijkcentrum Kersenboogerd: Efraïm van Veen, 0229-219966 of e.v.veen@netwerkhoorn.nl

Wijkcentrum De Zaagtand: Brechje Munnik, 0229-855700 of b.munnik@netwerkhoorn.nl