Coaching voor scholieren

Coaching voor scholieren in Westfriesland

Het programma 'Coaching voor scholieren' draait in Westfriesland. Dit programma koppelt coaches aan kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, of aan scholieren die op het voortgezet onderwijs zitten. Sommigen kunnen om verschillende redenen een steuntje in de rug gebruiken. Hierin voorzien de coaches van Coaching voor scholieren met als doel schooluitval te voorkomen en het geadviseerde schoolniveau te halen.

Het programma

Coaching voor scholieren is gericht op kinderen die de stap zetten van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs of die op het voortgezet onderwijs zitten. Leerlingen die door gezinsomstandigheden of persoonlijke aanleg meer risico lopen om onder het door de basisschool geadviseerde niveau te gaan presteren. Deze leerlingen kunnen worden aangemeld door hun leraar, mentor of intern begeleider. Ook ouders kunnen contact opnemen. Als de kinderen aan de criteria van Coaching voor scholieren voldoen, krijgen ze een coach toegewezen. Deze doorgaans hoogopgeleide vrijwilliger komt op een vaste tijd bij hen thuis en geeft een afgesproken periode ondersteuning. Dit kan praktische hulp zijn zoals het inrichten van een studieplek, hulp bij het maken van huiswerk of bijvoorbeeld bij het plannen daarvan. De inhoud en de periode wordt in een contract vastgelegd. De coach houdt nauw contact met de ouders en met de contactpersoon op school en helpt indien nodig bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding.

Wilt u coach worden of meer informatie ontvangen?
Neemt u dan contact op met de coördinator van Coaching voor scholieren in Westfriesland, Nanda Leeuw, bereikbaar via Stichting Netwerk, wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, tel. 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl.