Overleggen Leefbaarheid

Onder de noemer Overleg Leefbaarheid zetten bewoners zich in voor een beter leefklimaat en een betere woonomgeving. Bij een overleg zijn ook politici, vertegenwoordigers van gemeentelijke afdelingen en afgevaardigden van de politie aanwezig. Suggesties voor verbetering van het beleid en bevordering van de leefbaarheid komen dus direct bij de beleidsmakers terecht. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn de kwaliteit van de openbare ruimte, leefbaarheid en de veiligheid in wijk en buurt. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een Overleg Leefbaarheid in de wijk is van harte welkom.


Hoorn-Noord (OLHN)
Bijeenkomsten: data worden via de media bekend gemaakt.                                                                              

 

Bangert en Oosterpolder (OLBO)                                                                                                                                      Bijeenkomsten worden via de media en in Samenspel bekend gemaakt.
Informatie: Dhr. E. Dijk, olbo@stichtingbno.nl  

Binnenstad (OLB)
Bijeenkomsten: zes keer per jaar op woensdagavond in Huis Verloren. Data worden via mail en media bekend gemaakt. Informatie: Mevr. H. Sijm, agendacommissie@olbhoorn.nl
Website: www.olbhoorn.nlbewonersoverleg

Kersenboogerd (BOK)
Bijeenkomsten: elke tweede woensdag van de maand, aanvang 20.00 uur.                        
Informatie: Mevr. F. de Haas tel. 0229-266636

Risdam-Zuid/Nieuwe Steen (OLRZ)
Bijeenkomsten: per twee maanden op donderdag in De Huesmolen.
Informatie: de heer A. Schaake, www.rzns.nl, voorzitter@rzns.nl

Risdam-Noord (OLRN)
Bijeenkomsten: data worden bekend gemaakt via de media. Informatie: www.overlegrisdamnoord.nl of Dhr. P. Kaarls, p.kaarls@gmail.com of 06-54304110

Venenlaankwartier (OLV)
Bijeenkomsten: data worden bekend gemaakt in de media.
Informatie: mevr. J.W. van Hoorn, voorzitter, tel. 0229-271585.

Zwaag/Blokker (OLZB)
Bijeenkomsten: elke vierde maandag van de maand, afwisselend in café De Witte Valk in Zwaag en café Het Gouden Hoofd in Blokker, aanvang 20.00 uur. Informatie: mevr. S. de Heus, voorzitter, tel. 0229-232741.