Wijkopbouwwerk

De opbouwwerkers van stichting Netwerk ondersteunen bewoners bij hun plannen en initiatieven om hun buurt of wijk mooier en/of prettiger te maken en bewoners met elkaar in contact te brengen/ontmoeting te creëren. Het is belangrijk om in een buurt te wonen waar je je prettig voelt. Dat heeft te maken met hoe mensen met elkaar omgaan, met de kwaliteit van de leefomgeving, met een veilig gevoel, met veilig verkeer, goede voorzieningen en het onderhoud van de openbare ruimte. Vaak weten bewoners goed de weg om de problemen in de buurt aan te pakken en hebben goede ideeën om de buurt beter te maken.
Een opbouwwerker is onafhankelijk en onpartijdig en werkt samen met een uitgebreid netwerk van o.a. gemeente, welzijns- en zorginstellingen, kinderwerk, sociaal-cultureel werk, woningbouw, politie, maatschappelijk werk en scholen in de wijk.
Een opbouwwerker brengt bewoners samen om zich in te zetten voor buurtbelangen. Uitgangspunten  hierbij zijn de eigen kracht, talenten en verborgen kwaliteiten van de bewoners.

Samenwerking in de wijk
Binnen de gemeentelijke wijkaanpak werken o.a. Intermaris, gemeente Hoorn, politie, stichting Netwerk en natuurlijk wijkbewoners samen aan een leefbare en veilige wijk. Op basis van een wijkvisie zijn er gezamenlijk wijkplannen en uitvoeringsplannen opgesteld.

Gebiedsteam jeugd
Vanaf 2015 zijn in Hoorn drie gebiedsteams Jeugd actief die verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp aan gezinnen met kinderen van 9 maanden tot 23 jaar. Het doel van de gebiedsteams is om in de wijk zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, ouders en jeugdigen te ondersteunen bij het zelf oplossen van de problemen, hun eigen kracht te versterken en de inzet op zwaardere hulp te beperken. Er wordt bij voorkeur gewerkt volgens de methode van één gezin, één plan en één regisseur. Door middel van vroeg signalering en preventie wordt getracht problemen zo klein mogelijk te houden of erger te voorkomen. In de gebiedsteams werken de opbouwwerkers samen met diverse professionals.. Zij komen ieder uit hun eigen vakgebied en vanuit hun eigen organisatie. Doel is dat zij kennis delen en zoveel mogelijk vragen zelf oppakken.

De deelnemers van het gebiedsteam werken nauw samen met de deelnemers van het Buurtnetwerk Jeugdhulpverlening. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de opbouwwerkers die participeren in de gebiedsteams.

Gebiedsteam 1: Grote Waal en Stadskern;
Tamar Steens, tel. 0229-280940 of t.steens@netwerkhoorn.nl


Gebiedsteam 2: Risdam-Noord, Risdam-Zuid, Nieuwe Steen, Zwaag en Bangert en Oosterpolder;
Dian Mekkes, tel. 0229-234390 of d.mekkes@netwerkhoorn.nl

Gebiedsteam 3: Kersenboogerd en Blokker;
Linda Gerth, tel. 0229-219966 of l.gerth@netwerkhoorn.nl


Bewonersondersteuning  
Het opbouwwerk steunt en faciliteert burger- en buurtinitiatieven. Op aanvraag of op basis van onderzoek door middel van huisbezoeken worden er buurtgroepen opgericht.
Buurtgroepen organiseren activiteiten die de sociale cohesie verbeteren. Per jaar wordt er een planning met buurtactiviteiten gemaakt om gezamenlijk te werken aan een betere buurt.
Als u een idee heeft voor het verbeteren van uw buurt kunt u contact opnemen met:

Hoorn-Noord/Centrum/
Venenlaankwartier:   Tamar Steens, tel. 0229-280940 of t.steens@netwerkhoorn.nl
Grote Waal:               Tamar Steens, tel. 0229-280940 of t.steens@netwerkhoorn.nl of
                                  Antoinette Roovers, tel. 0229-280940 of a.roovers@netwerkhoorn.nl

Kersenboogerd:         Linda Gerth, tel. 0229-219966 of l.gerth@netwerkhoorn.nl

Risdam:                             Dian Mekkes, tel. 0229-234390 of d.mekkes@netwerkhoorn.nl
Zwaag/Blokker:                 Tamar Steens, tel. 0229-280940 of t.steens@netwerkhoorn.nl
Bangert en Oosterpolder: Tamar Steens, tel. 0229-280940 of t.steens@netwerkhoorn.nl