Buurtnetwerken

Centrum voor Jeugd en Gezin-Buurtnetwerk

In het CJG-Buurtnetwerk werken verschillende instellingen samen: peuterspeelzalen van Stichting Netwerk, Maatschappelijk Werk, GGZ, Bureau Jeugdzorg, Helpende Hand, leerkrachten van scholen, politie en wijkverpleegkundigen. Het doel van het buurtnetwerk is vroegtijdig hulp te bieden bij gesignaleerde problemen van kinderen (0-12 jaar) en hun ouders.

In alle wijken is het CJG-Buurtnetwerk actief, behalve in de Grote Waal, hier zijn GGD-jeugdverpleegkundigen vertegenwoordigd.
De opbouwwerkers van Netwerk functioneren als coördinator voor het CJG-Buurtnetwerk. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de opbouwwerkers:

Grote Waal:
Antoinette Roovers, tel. 0229-280940 of a.roovers@netwerkhoorn.nl
Tamar Steens, tel. 0229-280940 of t.steens@netwerkhoorn.nl

Kersenboogerd:
Maria van Nuland, tel. 0229-219966 of m.v.nuland@netwerkhoorn.nl
Linda Gerth, tel. 0229-219966 of l.gerth@netwerkhoorn.nl

Risdam-Noord
Dian Mekkes, tel. 0229-238546 of d.mekkes@netwerkhoorn.nl

Risdam-Zuid en Nieuwe Steen:
Tamar Steens, tel. 0229-234390 of t.steens@netwerkhoorn.nl

Stadskern: Binnenstad en Hoorn-Noord
Djaikoemar Bindraban, tel. 0229-855700 of d.bindraban@netwerkhoorn.nl 

Stadskern: Venenlaankwartier
Tamar Steens, tel. 0229-234390 of t.steens@netwerkhoorn.nl

Zwaag, Blokker, Bangert en Oosterpolder:
Tamar Steens, tel. 0229-234390 of t.steens@netwerkhoorn.nl

Buurtnetwerk Ouderenzorg 
In het Buurtnetwerk Ouderenzorg werken verschillende instellingen samen: Stichting Netwerk, Buurtzorg Hoorn, geriatrische huisarts, De Wering, Algemeen Maatschappelijk Werk, Woningcorporatie Intermaris, West-Friese zorggroep De Omring, politie en wijkverpleegkundigen. Het doel van het buurtnetwerk is vroegtijdig hulp te bieden bij gesignaleerde problemen van ouderen van 55 jaar en ouder. Buurtnetwerk is zowel de naam van het samenwerkingsnetwerk als een methode van werken. De medewerkers van het Buurtnetwerk hebben een geheimhoudingsplicht. Informatie: Maria van Nuland, wijkcentrum Kersenboorgerd, tel. 0229-219966.