Buurtgroepen

Buurtgroepen organiseren activiteiten in het kader van het verbeteren van de sociale cohesie en de fysieke omgeving en kunnen een beroep doen op ondersteuning van de opbouwwerker. Heeft u een idee voor het verbeteren van uw buurt, neem dan contact op met de opbouwwerker in uw wijk. In verschillende buurten zijn activiteitenplannen gemaakt om gezamenlijk te werken aan een betere buurt zoals: troep op de stoep, kat uit de gracht, puin uit de tuin, de buurtkalender, muiten met de spruiten, turen naar de buren en wereldtuin. In enkele buurten wordt eerst met professionals en bewoners geschouwd om een goede inventarisatie te maken waar gezamenlijk aan gewerkt moet worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Binnenstad/Hoorn-Noord
en Venenlaankwartier:
 Djaikoemar Bindraban, tel. 0229-855700 of d.bindraban@netwerkhoorn.nl

Blokker/Zwaag: Tamar Steens, tel. 0229-234390 of t.steens@netwerkhoorn.nl

Bangert en Oosterpolder: Tamar Steens, tel 0229-234390 of t.steens@netwerkhoorn.nl

Grote Waal: Antoinette Roovers, tel. 0229-280940 of a.roovers@netwerkhoorn.nl

Kersenboogerd: Maria van Nuland, tel. 0229-219966 of m.v.nuland@netwerkhoorn.nl
                        Linda Gerth, tel. 0229-219966 of l.gerth@netwerkhoorn.nl

Risdam-Noord: Tamar Steens, tel. 0229-234390 of t.steens@netwerkhoorn.nl

Risdam-Zuid/Nieuwe Steen: T. Steens, tel 0229-234390 of t.steens@netwerkhoorn.nl