Adoptieplan station Kersenboogerd

Een pilotproject, waarin de NS samenwerkt met Stichting Netwerk, wijkagent, wijkcoördinator en buurtbewoners. Een aantal onderdelen is al uitgevoerd, zoals het aanstellen van een spoorambassadrice. Om het stationsgebied nog meer te verbeteren kunnen bewoners suggesties hiervoor indienen bij de opbouwwerker Kersenboogerd.

Informatie: wIjkcentrum Kersenboogerd, Maria van Nuland, tel. 0229-219966