Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid, ook in úw woonomgeving

Samen met de gemeente Hoorn draagt Stichting Netwerk bij aan de veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving. We werken samen met meer dan 600 vrijwilligers en gaan uit van de eigen kracht van bewoners.

We stemmen ons werk af met samenwerkingspartners zoals politie, onderwijs, gemeente, Intermaris, GGD, MEE, CJG, ondernemers, verenigingen en vele anderen. Onze projecten worden ondersteund door diverse fondsen, waaronder het Oranjefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.

We richten ons op preventie, participatie, sociale samenhang, signalering en ontwikkeling.
We doen dit onder andere door middel van:

Buurtgroepen voor het verbeten van de leefomgeving (bijvoorbeeld; puin uit de tuin, graag gedaan in de grote Waal, gluren bij de buren, wereldtuin);

* Maatjesprojecten waarbij bewoners aan elkaar worden gekoppeld: taalvrienden, fietsmaatjes, wandelmaatjes, planmaatjes en buurtmaatjes;

* Wijkgericht vrijetijdsaanbod voor iedereen;

* Wijkinformatiepunten waar deskundige vrijwilligers advies en informatie geven;

* Overlastbestrijding op straat door ambulant jongerenwerkers, gecombineerd met wijkgericht jongerenaanbod zoals inloop- en thema- avonden en huiswerkbegeleiding;

* project 0229 Jongeren BV , jongeren worden opgeleid tot buurtbemiddelaars;

* Leren en spelen voor peuters op de peuterspeelzalen, met een doorgaande leerlijn naar onderwijs;

* Opvoedingsondersteuning; volgens methodiek Positief Opvoeden (Triple P);

* Speeltuin de Speelhoorn voor spelen en ontmoeten.

Zie ook onze Advertentie oktober 2013 in huis-aan-huis krant Veilig Leven in Hoorn. Uitgave in opdracht van gemeente Hoorn.