Tienermoederproject Hoorn/Jonge Mama's

Stichting Netwerk houdt zich bezig met verschillende projecten waarvan het Tienermoederproject één is. Wat houdt dit project in?

Aanleiding
Het idee voor dit project is tot stand gekomen doordat Amber op 17-jarige leeftijd moeder werd. Ze is nu 36 jaar en heeft inmiddels een dochter van 19 jaar. Amber kwam erachter dat er weinig begeleiding of activiteiten waren voor moeders zoals zij terwijl ze wel behoefte had aan iemand die haar begreep en wist waar ze mee worstelde. Vanuit het jongerenwerk bij Stichting Netwerk hoorde Amber dat er nog altijd een aantal tienermoeders met hun baby’s op plekken belanden die niet geschikt zijn voor kinderen bijvoorbeeld in de crisisopvang of zelfs op straat. Toen besefte ze dat ze hier iets aan wilde doen.

Amber: “Stichting Netwerk heeft mij ondersteund met het realiseren van het Tienermoederproject. Tienermoeders hebben te maken met een negatieve maatschappelijke beeldvorming. Door mijn eigen ervaring weet ik dat dit je erg onzeker kan maken. Tienermoeders hebben veelal een zwak sociaal netwerk, niet of nauwelijks steun van familieleden, komen uit een slechte woonomgeving, hebben een laag gezinsinkomen, een niet afgeronde opleiding en een laag zelfbeeld. Er zijn tienermeisjes die ervoor kiezen bewust zwanger te worden. Veel van de geplande tienerzwangerschappen komen voort uit eenzaamheid en een zoektocht naar liefde. Jonge meisjes willen iets wat volledig van henzelf is en onvoorwaardelijk van hen houdt.”

Uit onderzoek naar de behoeften van tienermoeders komt naar voren dat tienermoeders graag advies willen en dat er met hen wordt meegedacht. Ook financiële en emotionele ondersteuning is gewenst. En hulp bij het vinden van een onderkomen. Tienermoeders horen een betekenisvolle plek te krijgen in de maatschappij, waarin zij zich sterk en onafhankelijk voelen, hun school af kunnen maken en kunnen werken. Het Tienermoederproject wil graag dat de kinderen van de tienermoeders een liefdevolle en goede start krijgen, zodat ook zij kunnen opgroeien als sterke onafhankelijke persoonlijkheden. Indien vader in beeld is zal het contact tussen vader, moeder en kind worden gestimuleerd.

Doel
Een toekomstperspectief creëren voor risicovolle tienermoeders en hun kind(eren) door de zelfredzaamheid te vergroten. Voorkomen dat moeder en kind onder toezicht worden gesteld en ervoor zorgen dat de moeder een startkwalificatie haalt zodat vroegtijdig schoolverlaten wordt voorkomen. Moeders begeleiden naar werk zodat zij geen bijstandsuitkering hoeven aan te vragen. Maar ook moeders handvatten geven hoe zij de regie over hun leven in eigen hand houden en daarmee hun verantwoordelijkheid versterken. Door het inzetten van informele zorg met behulp van maatjes probeert het project het sociale netwerk van de tienermoeders te vergroten. 

Uitvoering
In 2016 zullen er acht tienermoeders worden begeleid: vier in de vorm van ambulante begeleiding en vier in de vorm van begeleid wonen. Zowel de tienermoeders die ambulant begeleid worden als de tienermoeder die begeleid gaan wonen, zullen een (senioren)maatje toegewezen krijgen. De (senioren)maatjes zullen de tienermoeders begeleiden in dagelijkse zaken. De (senioren)maatjes zullen een training volgen en zij zullen iedere drie weken intervisie krijgen.
Bij de start van het traject zal iedere tienermoeder met ons een persoonlijk ontwikkelplan opstellen.

Tienermoederhuizen
In 2017/2018 zijn er twee tienermoederhuizen in Hoorn opgeleverd door Intermaris waar tienermoeders met hun kind(eren) een jaar lang kunnen wonen. Het eerste huis is in mei 2017 opgeleverd. Hier wonen twee tienermoeders met hun kinderen. Kijk hier voor het artikel d.d. 17 mei in het Noordhollands Dagblad.
Het tweede Mamahuis is in januari 2018 opgeleverd en biedt onderdak aan 4 tienermoeders met hun kinderen. Kijk hier voor het artikel over de opening van dut tweede huis.

Mogelijk gemaakt door..
Het Tienermoederproject is een samenwerkingsproject van gemeente Hoorn, Wilgaerden, GGD, SKH en Stichting Netwerk. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranje Fonds.

Jonge Mama Café
Het Jonge Mama Café is een ontmoetingsplek in wijkcentrum Kersenboogerd voor jonge moeders tot 23 jaar. Jonge moeders kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen maar ook deelnemen aan interessante activiteiten, workshops en cursussen. Het nieuwe activiteitenaanbod volgt zsm.  

Blog van moeder tienermoeder
In deze blog vertelt de moeder van een tienermoeder over haar ervaringen en geeft ze een groot compliment aan Amber die haar en haar dochter zo goed begeleiden in het traject.

Westfriesland TV
Vrijdag 26 mei 2017 zijn tienermoeder Ellery en begeleidster en initiatiefneemster van het Tienermoederproject, Amber, gefilmd en geïnterviewd door de regionale omroep Weeff. Kijk hier voor het resultaat: Youtube filmpje tienermoederproject.  

Voor meer informatie over het Tienermoederproject Hoorn kunt u contact opnemen met Amber Ravestijn via 0229-212587.