Onvergetelijke ontmoetingen

Het project 'Onvergetelijke Ontmoetingen' richt zich met name op de doelgroep van mensen met geheugenproblemen en/of (een vermoeden van) dementie die (nog) geen indicatie hebben voor dagbesteding. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van deze groep mensen staat hierbij centraal. 

Actief blijven, het hebben van sociale contacten en steun uit de omgeving zorgt ervoor dat de licht dementerende persoon en diens mantelzorger de ziekte en de zorg het hoofd kunnen bieden.

Onvergetelijke Ontmoetingen biedt hen een aangename (eventueel aanvullende) tijdsbesteding binnen het wijkcentrum, zonder dat daar voor hen meteen het stigma van dementie aan kleeft. Het voorziet meteen ook in een behoefte van mantelzorgers aan respijtzorg. 

De volgende subdoelen worden daarbij nagestreefd:
1. Het bevorderen van de integratie van mensen met geheugenproblemen (beginnende) dementie binnen het reguliere activiteiten- en dienstenaanbod.
2. Het voorkomen van sociaal isolement bij zowel de deelnemers met dementie als hun mantelzorgers.
3. Het verlichten van de belasting van mantelzorgers.

Partners
Het project wordt uitgevoerd met hulp van partners Geriant, De Wering, Omring en de Bibliotheek Hoorn.

Voor meer informatie over het project 'Onvergetelijke ontmoetingen' kunt u contact opnemen met Nanda Leeuw via 0229-855700 of mail naar n.leeuw@netwerkhoorn.nl.

Activiteitenbegeleiders gezocht! 
Voor dit project is Netwerk op zoek naar vrijwilligers die deze doelgroep/bezoekers willen begeleiden in een gezellig samenzijn. Denk aan het spelen van een spelletje, gezamenlijk wat drinken, een hapje eten, mandala's kleuren, puzzelen. Een mooie bijkomstigheid is dat mantelzorgers een beetje worden ontzorgd.

De activiteiten vinden elke week plaats, begint in de ochtend en eindigt na een gezamenlijke lunch. In wijkcentrum Kersenboogerd vindt de activiteit plaats op dinsdagen van 10 tot 13.00 uur (vanaf 12 december 2017). In De Zaagtand vindt de ontmoetingsochtend plaats op donderdagen van 10 tot 13.00 uur.

Aanpakkers gezocht!

Vacature

Krantenartikel NHD

Flyer

Krantenartikel Westfries weekblad maart 2017