VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Stichting Netwerk is een maatschappelijke organisatie, welke werkt met soms kwetsbare doelgroepen en vertrouwelijke informatie. Integriteit is een belangrijke waarde binnen de organisatie. Een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) helpt dit te waarborgen.

Het managementteam heeft besloten dat alle medewerkers, stagiairs, vakkrachten, docenten en vrijwilligers die structureel bij Netwerk werken in het bezit moeten zijn van een VOG.