Veelgestelde vragen verandering peuterspeelzalen per 1-1-18

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de verandering van peuterspeelzalen per 1 januari 2018. Het antwoord op de vraag vindt u in het uitklapveld bij de betreffende vraag. Heeft u een andere vraag dan kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Stichting Netwerk via 0229-212587. Ook kunt u de flyer Verandering ouderbijdrage peuterspeelzalen raadplegen.

Overige belangrijke informatie over de verandering vindt u hier.

 

Wat houdt de harmonisatie in?

Wat houdt de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in?

Vanaf 2018 valt het peuterspeelzaalwerk onder de wet- en regelgeving van de kinderopvang. De wet Harmonisatie wil peuters een goede basis geven. Door de harmonisatie gaan de peuterspeelzalen en de kinderopvang werken met dezelfde kwaliteitseisen en krijgen werkende ouders recht op kinderopvangtoeslag.

Peuterspeelzaalwerk in de gemeente Hoorn

Waarom blijft Stichting Netwerk de term peuterspeelzaal gebruiken?

Omdat we duidelijk willen zijn over ons aanbod. Op een peuterspeelzaal worden peuters van dezelfde leeftijd spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Het is een voorschools aanbod waarin kinderen spelend leren,dat staat voorop.
De peuterspeelzalen van Stichting Netwerk zijn ook na 1-1-2018 40 weken per jaar open, hebben korte dagdelen van gemiddeld 3 uur en kennen homogene groepen peuters van 2-4 jaar. Dit houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en van elkaar kunnen leren en zich (samen) kunnen ontwikkelen.

Is er wettelijk gezien een verschil tussen peuterspeelzaalwerk en peuteropvang?

Voor de wet is er vanaf 1-1-2018 geen verschil. Dat komt omdat het peuterspeelzaalwerk vanaf 2018 dezelfde wet- en regelgeving kent als kinderopvang. De overheid spreekt vaak van peuteropvang.
Op een peuterspeelzaal worden peuters van dezelfde leeftijd spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Het is een voorschools aanbod waarin kinderen spelend leren, dat staat voorop.

Hoeveel dagdelen peuterspeelzaalwerk mag mijn kind komen?

Peuters komen vanaf 2018 twee dagdelen van gemiddeld drie uur (de ochtend is 3,5 uur en de middag 2,5 uur). Een peuter met een VVE-indicatie krijgt een 3e en 4e dagdeel (6 uur) extra. Dit 3e en 4e dagdeel is gratis voor deze ouders.

 

Hoeveel weken per jaar mag mijn kind naar de peuterspeelzaal komen?

Peuters komen per jaar 40 weken. Dit zijn de schoolweken.

Vanaf welke leeftijd mogen peuters naar de peuterspeelzaal?

Peuters zijn welkom vanaf 2 jaar voor twee dagdelen per week. Peuters met een VVE-indicatie starten op 2-jarige leeftijd met twee dagdelen en komen wanneer ze 2,5 jaar zijn, vier dagdelen per week.

 

Wat wordt het uurtarief voor peuterspeelzaalwerk vanaf 1 januari 2018?

Het uurtarief in 2018 is €8,27.


Moet ik het hele uurtarief voor peuterspeelzaalwerk zelf betalen?

Nee, u betaalt afhankelijk van uw inkomen hier een (klein) gedeelte van. De overheid (via de kinderopvangtoeslag) of de gemeente betaalt aan de opvang mee.

Ik woon niet in de gemeente Hoorn. Wat betekenen de veranderingen voor mij?

Wanneer u niet in de gemeente Hoorn woont, kunt u toch gewoon gebruik maken van het peuterspeelzaalwerk van Stichting Netwerk. Kinderen uit Hoorn hebben wel voorrang bij plaatsing.

 

Kinderopvangtoeslag

Waar vind ik meer informatie over kinderopvangtoeslag?

Op www.toeslagen.nl. Hier kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kinderopvangtoeslag aanvragen, u kunt hier veranderingen doorgeven en een proefberekening maken.

Heeft u vragen? We helpen u graag!

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag wanneer ik gebruik maak van de peuterspeelzaal van Stichting Netwerk?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en die van uw eventuele toeslagpartner. De volgende voorwaarden gelden om te bepalen of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag:

• U werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
• U hebt met Stichting Netwerk een contract afgesloten.
• U ontvangt van Stichting Netwerk een rekening voor de dagdelen die u afneemt.
• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
• Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.

Bij een twee-ouder gezin moeten beide ouders werken en/of studeren om in aanmerking  te komen  voor kinderopvangtoeslag.
Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.

Stichting Netwerk helpt u zo nodig graag bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Vanaf wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Op het moment dat Stichting Netwerk u een contract heeft aangeboden en het LRKP-nummer bekend is, kunt u met die gegevens kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit zal in de week van 6 november zijn.

Wat is een LRKP-nummer en waar vind ik die?

LRKP staat voor Landelijke Registratie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit LRKP-nummer heeft u nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Op www.lrkp.nl vindt u vanaf 1 november voor elke huidige peuterspeelzaal het LRKP-nummer. Op de overeenkomst met Stichting Netwerk staat dit nummer ook vermeld.

 

Heeft het aanvragen van kinderopvangtoeslag haast?

Wanneer u voor 15 november de kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u 20 december de toeslag op uw rekening voor januari 2018.
Vraagt u in ieder geval voor 1 april 2018 de toeslag aan wanneer u daar recht op heeft. Kinderopvangtoeslag aanvragen moet altijd binnen drie maanden na de start van de opvang.

Wij maken al gebruik van gastouderopvang en/of een kinderdagverblijf en ontvangen al kinderopvangtoeslag. Komen wij voor het peuterspeelzaalwerk nog wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U ontvangt voor kinderen van 0-4 jaar kinderopvangtoeslag voor een maximum aantal uren van 140% van de minst werkende partner. Dat betekent dat wanneer de minst werkende partner bijvoorbeeld 24 uur werkt, er recht is op 33,6 uur kinderopvangtoeslag per week per kind. Gaat uw kind per week twee dagen van 10 uur naar een kinderdagverblijf en twee dagdelen (6 uur) naar de peuterspeelzaal, dan is dat dus geen probleem en ontvangt u ook voor de peuterspeelzaal kinderopvangtoeslag.

Waar vind ik het verzamelinkomen of toetsingsinkomen?

U vindt uw verzamelinkomen op uw laatste (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting.

Hoe bereken ik het verzamelinkomen of toetsingsinkomen wanneer ik geen belastingaangifte doe?

Voor het berekenen van het toetsingsinkomen met een jaaropgaaf of loonstrookje, is op de site www.toeslagen.nl een rekenhulp aanwezig.

Stichting Netwerk helpt u hier graag bij.

Ik heb een inkomensverklaring over 2016, maar mijn inkomen in 2017 wijkt erg af van dat in 2016. Hoe kan ik dat aantonen?

Bij de belastingdienst is het soms ook mogelijk om een voorlopige inkomensverklaring op te vragen over 2017. Bel daarvoor met de Belastingtelefoon op 0800-0543. Als dit niet mogelijk is, kan aan de hand van recente salarisstroken aangetoond worden wat het huidige inkomen is.

Ik ben een zelfstandig ondernemer en weet niet van te voren hoeveel ik ga verdienen. Wat betekent dit voor de kinderopvangtoeslag.

De belastingdienst vraagt u om een inschatting te maken van uw inkomsten. Het advies daarbij is om uw inkomen wat hoger in te schatten dan u denkt te gaan verdienen. Neem bij vragen hierover contact op met de belastingdienst of uw accountant of boekhouder.

Ik zie dat de kosten voor de peuterspeelzaal €165,40 zijn. Moet ik die echt zelf betalen?

De totale kosten voor de peuterspeelzaal voor twee dagdelen per week, zijn €165,40 per maand. Maar let op: dit zijn de bruto kosten. Wat uw eigen ouderbijdrage is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt de overheid mee. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan ontvangt Stichting Netwerk voor u van de gemeente subsidie. In veel gevallen betaalt u zelf slechts een klein deel van die totale kosten.

In de flyer ‘Verandering ouderbijdrage peuterspeelzalen’ leest u hoe u kinderopvangtoeslag aanvraagt of in aanmerking komt voor subsidie van de gemeente Hoorn. Deze flyer heeft u thuisgestuurd gekregen en staat ook op de website van Stichting Netwerk.

Wanneer mijn situatie in 2018 wijzigt waardoor we recht krijgen op kinderopvangtoeslag of dat recht juist verdwijnt, moet ik dat dan melden bij Stichting Netwerk?

Ja, wanneer er structureel iets wijzigt in uw inkomen of uw situatie, dient u dit aan ons door te geven. Wij zullen u dan verder informeren of u kinderopvangtoeslag moet opzeggen of wellicht juist moet aanvragen.

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Wat nu?

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. Dat gaat zo:

1.Log in op Mijn Belastingdienst met uw DigiD.
2.Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
3.Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben.
4.Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
5.Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.

U kunt ook bellen met de belastingtelefoon:  0800 – 0543

Moet ik, wanneer ik niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking kom, mijn inkomensgegevens doorgeven aan Stichting Netwerk?

Ja. Bij uw contract ontvangt u hiervoor een formulier om in te vullen. Dit is het formulier ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Deze vult u in en stuurt u samen met uw inkomensverklaring(en) naar Stichting Netwerk. Stichting Netwerk berekent dan uw ouderbijdrage en u krijgt alleen een factuur over dit bedrag.

Heeft u vragen? Bel of mail ons. Wij helpen u graag!

Hoe ziet de tabel van de gemeente Hoorn eruit?

ouderbijdragepermaand

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Wat moet ik betalen?

U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. In de tabel van de gemeente Hoorn kunt u uw (gezamenlijk) inkomen opzoeken en zien wat u per maand gaat betalen na 1 januari 2018.

Ouderbijdrage

Wordt de ouderbijdrage hoger of lager?

De ouderbijdrage blijft voor een groot deel van de ouders gelijk of wordt zelfs lager. Hogere inkomens (vanaf ong. €65.000) gaan meer betalen.

Vroeg- en voorschoolse Educatie

Wie betaalt die vier dagdelen?

Over de eerste twee dagdelen ontvangt u (afhankelijk van uw situatie) kinderopvangtoeslag of Stichting Netwerk ontvangt van de gemeente Hoorn een subsidie. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Het derde en vierde dagdeel betaalt de gemeente Hoorn en is voor u gratis.

Hoeveel dagdelen mag mijn kind met de VVE-indicatie naar de peuterspeelzaal komen?

Uw kind mag 4 dagdelen komen. Wanneer uw kind 2 jaar is mag hij/zij twee dagdelen komen en wanneer hij/zij 2,5 jaar is, komen er twee dagdelen bij.

Mijn kind heeft nu een VVE-indicatie. Blijft dat zo?

Ja, de VVE indicatie blijft in 2018 gewoon geldig.

Overgangsregelingen huidige klanten Stichting Netwerk

Mijn kind heeft geen VVE-indicatie, maar komt in 2017 al wel twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. Blijft dat zo?

Uw kind is ook in 2018 gewoon welkom op dezelfde dagdelen dat hij/zij nu ook komt. Voor ouders van kinderen die voor 1-3-2018 4 jaar worden, verandert er niets. U blijft dezelfde ouderbijdrage betalen die u nu ook al betaalt. Wordt uw kind na 1-3-2018 4 jaar, dan moet u (afhankelijk van uw situatie) kinderopvangtoeslag aanvragen of subsidie van de gemeente Hoorn.

Mijn kind heeft een VVE-indicatie en komt in 2017 al vier dagdelen naar de peuterspeelzaal. Blijft dat zo?

Ja, dat blijft zo. Voor u verandert er tot uw kind naar de basisschool gaat helemaal niets. U blijft dezelfde ouderbijdrage betalen die u nu ook al betaalt.

Wachtlijst Stichting Netwerk

Mijn kind heeft een VVE-indicatie, maar gaat nu nog maar twee dagdelen naar de peuterspeelzaal en staat op de wachtlijst voor het 3e en 4e dagdeel. Vallen wij nu in de overgangsregeling?

Ja, u valt in de overgangsregeling. Zo snel als dat kan, wordt uw kind ook het 3e en 4e dagdeel geplaatst en kan het onder dezelfde voorwaarden als nu op de peuterspeelzaal blijven totdat hij/zij naar de basisschool gaat.

Mijn peuter staat ingeschreven voor de peuterspeelzaal. Wat verandert er voor mij?

Wanneer uw kind voor 1-1-2018 geplaatst wordt en een VVE-indicatie heeft, valt u in de overgangsregeling zoals hierboven genoemd.
In alle andere situaties gelden voor u de nieuwe financiële regels.

Hulp bij de verandering

Hoe kan ik hulp krijgen bij deze verandering?

In de periode van 8 tot en met 17 november organiseren wij inloopspreekuren in wijkcentra en op het Centraal Bureau van Stichting Netwerk. In onderstaand overzicht ziet u de data, plaatsen en tijdstippen. Ook kunt u ons per mail bereiken via psz@netwerkhoorn.nl en telefonisch op 0229-212587. Op maandag tot en met donderdag zijn wij van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar en op vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur.

Woensdag 8/11

 

Donderdag 9/11

Vrijdag 10/11

 

 

Centraal Bureau
Achterstraat 2

9.00 – 17.00 uur

Wijkcentrum De Huesmolen
De Huesmolen 60

8.30 – 12.00 uur

Centraal Bureau
Achterstraat 2

9.00 – 14.00 uur

 

 

 

Maandag 13/11

 

Dinsdag 14/11

Woensdag 15/11

Donderdag 16/11

Vrijdag 17/11

Wijkcentrum
Grote Waal
Grote Beer 3

8.30 – 12.00 uur

Wijkcentrum Kersenboogerd
Brederodegracht 1

8.30 – 12.00 uur

 

Centraal Bureau
Achterstraat 2

9.00 – 17.00 uur

Wijkcentrum
De Zaagtand
Sint Eloystraat 106

8.30 – 12.00 uur

Centraal Bureau
Achterstraat 2

9.00 – 14.00 uur