Spelenderwijs ontwikkelen

De peuterspeelzalen van Netwerk bieden kinderen veel verschillende activiteiten aan waardoor ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. In een uitdagende omgeving en onder leiding van professionele, vaste leidsters spelen kinderen samen en doen zij nieuwe ervaringen op.

Spelen is leren, leren is spelen

Samenspel
Samen spelen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk. Door het spelen met kinderen van dezelfde leeftijd wordt sociaal gedrag bevorderd en voelen kinderen zich op hun gemak in een groep. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en leren voor zichzelf op te komen.

Taal                                                                                                    
De eerste vier levensjaren zijn erg belangrijk voor kinderen. Hierin wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Kinderen zijn van nature gevoelig voor taal. Op de peuterspeelzaal krijgen de kinderen alle middelen aangereikt waardoor hun taalontwikkeling goed op gang komt. Gedurende het jaar worden diverse thema's aangeboden, die aansluiten bij de belevingswereld van peuters.

Beweging
In de peuterspeelzaal kunnen kinderen zich zowel binnen als buiten lekker uitleven door te fietsen, glijden, klimmen en klauteren. Voor peuters is vrij bewegen van wezenlijk belang. Het is gezond en niet alleen goed voor hun motorische ontwikkeling maar ook voor alle andere ontwikkelingsgebieden. Het spelmateriaal past bij de leeftijd van de kinderen.

Fantasie
Leidsters werken met spelmateriaal dat de fantasie van kinderen prikkelt en aansluit op hun belevingswereld. Spelenderwijs ontdekken kinderen wat de mogelijkheden zijn van materialen als papier, verf, klei, water en zand. De huishoek daagt uit tot het spelen van rollenspellen, in de bouwhoek worden huizen en flats gemaakt. De leidsters begeleiden dit proces en zorgen voor voldoende  uitdaging.

Groei
De vaste leidsters op de groep volgen de ontwikkeling van de kinderen en bieden zo nodig extra ondersteuning. Onder hun deskundige leiding wordt uw kind goed voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Woordenwerkplaats
De Woordenwerkplaats is een speel-leerplek waar peuters op een actieve manier bezig zijn met taal. De Woordenwerkplaats maakt veel gebruik van ‘sprekend’ materiaal: wasknijpers, knoppen en fotoboeken waar je een tekst kunt inspreken. Kinderen kunnen zo steeds opnieuw de woorden en zinnen horen door op een knop te drukken.

Op deze wijze wordt de taalontwikkeling laagdrempelig voor kinderen. Ook thuis kan er niet genoeg aandacht zijn voor taal. Daarom mogen de materialen uit de Woordenwerkplaats mee naar huis. Wetenschappelijk is bewezen dat stimulering van taalontwikkeling het meest effectief is bij een combinatie van school/leerplek en thuis.

De Woordenwerkplaats is een initiatief van de Bibliotheek Hoorn en ontwikkeld in samenwerking met Stichting Netwerk, SKH Kinderopvang en Logopedisch Centrum NoordWest.