Pedagogisch beleid

De peuterspeelzalen van Stichting Netwerk zijn te vinden in alle wijken van Hoorn in één van onze wijkcentra of in een school in de wijk. We bieden een passend aanbod voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar in de wijk. Kinderen genieten een speelse voorbereiding op de basisschool, ze spelen met leeftijdsgenootjes, oefenen zich in sociale vaardigheden en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Omdat de speelzalen wijkgericht zijn kunnen de kinderen leeftijdsgenootjes uit de buurt leren kennen met wie ze later naar de basisschool gaan. Een belangrijk onderdeel van de dag is de inloop bij aanvang van de speelzaaldag waarbij de ouders van harte welkom zijn om even met hun kind te spelen en tegelijkertijd andere ouders uit de buurt te ontmoeten. De leidsters zijn op breng- en haalmomenten ook altijd berschikbaar voor het geven van informatie en/of het beantwoorden van vragen met betrekking tot de opvoeding of het uitwisselen van ervaringen.

De (assistent)leidsters zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van elk kind. Ze werken kindvolgend, bewust en doelgericht op een manier die aansluit bij de kinderen en wat zij nodig hebben voor hun ontwikkeling, vanuit de gedachte 'spelen is leren en met een positieve benadering'. Het pedagogisch beleidsplan is daarbij leidraad en bedoeld als een dynamisch instrument van waaruit wij ons werk met de kinderen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en onze kwaliteit kunnen borgen.

De pedagogisch beleidsmedewerker van Stichting Netwerk ondersteunt de leidsters bij de uitvoering van het pedagogisch beleid in de praktijk door het geven van advies en begeleiding. Tevens wordt zonodig relevante scholing aangeboden.

U kunt het pedagogisch beleidsplan hier downloaden.