Kwaliteit

De werkzaamheden bij de peuterspeelzalen worden uitgevoerd volgens de Wet OKE (Ontwikkelingskans voor Kwaliteit en Educatie).

Bij alle peuterspeelzalen werken gediplomeerde leidsters en assistent-leidsters. Op de reguliere peuterspeelzaal staat dus altijd één gediplomeerde leidster en een assistent-leidster, en op de VVE speelzalen staan altijd twee gediplomeerde leidsters (die extra VVE geschoold zijn). Er wordt van de leidsters verwacht dat ze actuele kennis hebben van onder andere kinderen met opvallend gedrag, taalontwikkeling, speel- en spelactiviteiten, maar ook over bedrijfshulpverlening etc. Om hun kennis op peil te houden volgen de leidsters regelmatig cursussen.

De peuterspeelzalen van Netwerk zijn erkende stageplaatsen en biedt mensen in opleiding de mogelijkheid om werkervaring op te doen.

De leidsters van de peuterspeelzalen voeren hun werkzaamheden uit volgens het pedagogisch beleid. Er wordt gewerkt met vastgestelde protocollen zoals meldcode kindermishandeling, het protocol veiligheid en hygiëne enz.

De peuterspeelzalen ondergaan jaarlijks een kwaliteitsinspectie door de GGD. De inspectierapporten vind u hier.

De VVE-speelzalen worden daarnaast ook nog gecontroleerd door de Inspectie van Onderwijs op kwaliteit VVE.