Info voor ouders/verzorgers en oudercommissies

Gesloten tijdens vakanties
De peuterspeelzalen van Stichting Netwerk zijn gesloten tijdens vakanties.

Voor het schooljaar 2017/2018 zijn de volgende vakanties vastgesteld:

Herfstvakantie

week 43

van za. 21-10-2017 t/m zo. 29-10-2017

Kerstvakantie

week 52 en 1

van za. 23-12-2017 t/m zo. 07-01-2018

Voorjaarsvakantie

week 9

van za. 24-02-2018 t/m zo. 04-03-2018

Goede Vrijdag

week 13

vrijdag 30-03-2018

Pasen

week 14

maandag 02-04-2018

Koningsdag

week 17

donderdag 27-04-2018

Meivakantie

week 18 en 19

van za. 28-04-2018 t/m zo. 13-05-2018

Hemelvaart

week 19

do. 10-05-2018 (valt in meivakantie)

Pinksteren

week 21

maandag 21-05-2018

Zomervakantie

week 30 t/m 35

van do. 19-07-2018 t/m zo. 02-09-2018

Oudercommissie

Stichting Netwerk streeft er naar op alle locaties van de peuterspeelzalen een oudercommissie te hebben. De oudercommissie is bereikbaar via de speelzaal. Op het informatiebord bij de speelzaal hangen de contactgegevens.

Wat doet een oudercommissie?

  • Meehelpen met activiteiten zoals vieringen, feesten en andere speciale gelegenheden (zoals helpen met versieren, doen van boodschappen)
  • Meehelpen met praktische zaken zoals meedenken over de aankleding van ruimtes (binnen, buiten), herstellen/repareren van materialen, organiseren van een koffie-ochtend
  • Vertegenwoordigd alle ouders en peuters van de peuterspeelzaal
  • Betrokkenheid van ouders stimuleren
  • Aanspreekpunt zijn voor de ouders bij vragen, ideeën of problemen.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren
  • Informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie
  • Communicatie met andere oudercommissies van Stichting Netwerk.

Een oudercommissie bestaat minimaal uit 3 en maximaal uit 7 leden per locatie.

Wilt u graag meedenken, meepraten, meehelpen én meebeslissen over het reilen en zeilen van de peuterspeelzaal? Geef u dan op als oudercommissielid. Op de speelzaal kunnen ze u daar meer over vertellen.


Vragen over opvoeding van uw kind. Kijk op opvoedingsondersteuning

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Onze organisatie werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling zijn wij verplicht om te werken met deze meldcode ter bescherming van het kind. Er zijn binnen Stichting Netwerk twee aandachtsfunctionarissen kindermishandeling aangewezen. Eventuele informatie over de Meldcode kunt u opvragen bij het Centraal Bureau van Stichting Netwerk.

Speel-o-theek
In de speel-o-theek 'De Marionet' in wijkcentrum Kersenboogerd kunnen ouders speelgoed lenen voor kinderen van 0-8 jaar. Zij krijgen ook advies over wat voor speelgoed het beste bij een bepaalde leeftijd past. Zie voor meer informatie Speel-o-theek de Marionet

Ouder en kind ochtend
Een gezellige ontmoetingsochtend voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. Samen met de kinderen liedjes zingen, knutselen of verhaaltjes vertellen. Voor ouders ook een prima gelegenheid om te praten over bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen.
De ouder en kind ochtend vindt in verschillende wijkcentra plaats.

Ouder & kind weekend naar Texel
In mei organiseert Stichting Netwerk het 'ouder & kind weekend' voor moeders en vaders die alleen hun kind(eren) opvoeden, Kijk hier voor meer informatie.

Project Brede School
De brede scholen in Hoorn zijn een samenwerkingsverband van verschillende partijen, die als doel hebben de ontwikkelingskansen van kinderen in de wijken te vergroten. De brede school bestaat uit het onderwijs, kinderopvang en welzijn. Verder worden ook andere organisaties hierbij betrokken, zoals bibliotheek, peuterspeelzalen en verenigingen.  De kinderwerkers van Stichting Netwerk zijn actief binnen die vier brede scholen in de wijken Grote Waal, Hoorn-Noord, Risdam en de Kersenboogerd. Zij organiseren tijdens en na schooltijd verschillende activiteiten. Activiteiten die gericht zijn op de talentontwikkeling van kinderen op het gebied van creativiteit, educatie en kunst en cultuur. Zie voor meer informatie jeugdactiviteitenoverzicht.

Heeft u een klacht. Kijk op klachten