Info voor ouders/verzorgers

Gesloten tijdens vakanties
De peuterspeelzalen van Stichting Netwerk zijn gesloten tijdens vakanties. Stichting Netwerk volgt hierin de adviesdata van het Platform Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs Westfriesland.

Voor het schooljaar 2014/2015 zijn de volgende vakanties vastgesteld:

Herfstvakantie week 42

van za. 11-10-2014 t/m zo. 19-10-2014

Kerstvakantie week 52 en 1

van za. 20-12-2014 t/m zo. 04-01-2015

Voorjaarsvakantie week 9

van za. 21-02-2015 t/m zo. 01-03-2015

Goede Vrijdag week 14

vrijdag 03-04-2015

Pasen week 14

maandag 06-04-2015

Koningsdag week 18 maandag 27-04-2015
Meivakantie week 19

van za. 02-05-2015 t/m zo. 10-05-2015

Hemelvaart week 20

van do. 14-05-2015 t/m vrij. 15-05-2015

Pinksteren week 22

maandag 25-05-2015

Zomervakantie week 28 t/m 33 van za. 04-07-2015 t/m zo. 16-08-2015

Oudercommissie
Alle locaties van de peuterspeelzalen van Stichting Netwerk hebben een eigen oudercommissie. De oudercommissie is bereikbaar via de speelzaal. Op het informatiebord bij de speelzaal hangen de contactgegevens. Als u aandachtspunten of interesse heeft in deelname aan de oudercommissie kunt u contact met hen opnemen.

Klachten
Interne klachtenprocedure
Stichting Netwerk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en streeft naar tevreden klanten. Niettemin kan er sprake zijn van ongenoegen of ontevredenheid. Mocht dit zich voordoen dan vragen wij u om dit bij voorkeur eerst met de betrokken medewerker te bespreken. Wij nemen uw klacht serieus en zullen zoveel mogelijk proberen om tot een oplossing te komen, eventueel met behulp van de leidinggevende of een andere functionaris van Stichting Netwerk. Hebben de gesprekken geen bevredigend resultaat, en bent u van mening dat de klacht niet is verholpen of opgelost, dan kunt u er voor kiezen om (schriftelijk een formele klacht in te dienen. Dit kunt u doen met het klachtenformulier. Uw klacht wordt dan door de interne klachtencommissie behandeld. Stichting Netwerk beschikt over een intern klachtenreglement.

Externe klachtenprocedure
Wanneer u van mening bent dat Stichting Netwerk de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost kunt u zich wenden tot een externe klachtencommissie. Stichting Netwerk is hiervoor aangesloten bij stichting Klachtencommissie Kinderopvang. U kunt zich, indien gewenst, ook direct tot deze externe klachtencommissie wenden. Deze commissie is onafhankelijk en werkt volgens een eigen klachtenreglement. Wanneer u een klacht wilt indienen bij deze commissie kunt u het het klachtenformulier van SKK invullen.

Hier vindt u het meest recente openbare jaarverslag klachten peuterspeelzalen Stichting Netwerk.

Vragen over opvoeding van uw kind Kijk op opvoedingsondersteuning

Speel-o-theek
In de speel-o-theek 'De Marionet' in wijkcentrum Kersenboogerd kunnen ouders speelgoed lenen voor kinderen van 0-8 jaar. Zij krijgen ook advies over wat voor speelgoed het beste bij een bepaalde leeftijd past. Zie voor meer informatie activiteitenoverzicht wijkcentrum Kersenboogerd

Ouder en kind ochtend
Een gezellige ontmoetingsochtend voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar. Samen met de kinderen liedjes zingen, knutselen of verhaaltjes vertellen. Voor ouders ook een prima gelegenheid om te praten over bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen.
De ouder en kind ochtend vindt in verschillende wijkcentra plaats.

Sociaal netwerk voor alleenstaande ouders
Een netwerk voor moeders en vaders die alleen hun kind(eren) opvoeden. U staat voor de taak alles te regelen wat er bij het opvoeden en huishouden komt kijken en ook uw eigen leven op de rit te houden of (weer) te krijgen. Een sociaal netwerk biedt steun en is ook belangrijk voor het uitwisselen van ervaringen en het geven van tips. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefanie Strijker, wijkcentrum Grote Waal, tel. 0229-280940.

Eénouderweekend naar Texel
In mei 2014 organiseert Stichting Netwerk weer het éénouderweekend voor moeders en vaders die alleen hun kind(eren) opvoeden, Kijk hier voor meer.

Activiteiten voor eenoudergezinnen
Het jaarlijkse weekend voor alleenstaande ouders én hun kind(eren) is een succes. De werkgroep die dit weekend organiseert zoekt mensen die het leuk vinden om samen met anderen activiteiten op te zetten voor zichzelf en de kinderen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Nanda Leeuw, wijkcentrum De Zaagtand, tel 0229-855700......

Project Brede School
Sinds enkele jaren is er in de wijk Grote Waal het project Brede School. Een project in samenwerking met de basisscholen Jules Verne, Ichthus, Zonnewijzer, het peuterwerk en sociaal-cultureel werk van Stichting Netwerk. Er worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het nationale voorleesontbijt, de kinderboekenweek en de boekendisco. Zie voor meer informatie activiteitenoverzicht wijkcentrum Grote Waal.