Ieder kind een mentor

Vanaf 1 januari 2018 is het mentorschap een landelijke verplichting.

Wat betekent dit voor u en uw peuter?

Aan ieder kind wordt een mentor (leidster) toegewezen . De mentor werkt op de groep waar de peutergeplaatst is: zij hoeft niet perse het vaste gezicht te zijn, maar op de peuterspeelzalen van Netwerk is dit wel het geval, namelijk één van de vaste leidsters van de groep waar uw peuter zit.

Bij Stichting Netwerk doet de mentor het intakegesprek van de betreffende peuter met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) als het kind voor de eerste keer de peuterspeelzaal bezoekt. Daarin geeft de leidster ook duidelijk aan dat zij de mentor en dus het vaste aanspreekpunt is voor de ouder(s)/verzorger(s);  dit wordt ook vastgelegd op de kindkaart.

Alle  leidsters op de groep volgen uiteraard de ontwikkeling van alle peuters, maar de mentor communiceert dit met de ouder(s)/verzorger(s) van haar mentorkinderen .

Gedurende de peuterspeelzaalperiode van een peuter wordt de ontwikkeling voortdurend gevolgd en regelmatig besproken met de ouder(s)/verzorger(s).

Dit zijn minimaal drie gesprekken, die plaatsvinden na ongeveer drie maanden na plaatsing, rond het derde levensjaar en aan het einde van de peuterspeelzaalperiode. De mentor doet de benodigde observaties en de gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s) van haar mentorkind.

Met het mentorschap streven we naar een goede, duidelijke en heldere communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en leidsters!