Driesprong de Ceder

Stichting Netwerk en Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) hebben samen een manier van werken ontwikkeld, speciaal voor driejarigen.

Voor wie?
Driesprong de Ceder is bedoeld voor driejarige peuters uit de wijk: één dagdeel als extra aanvulling op twee dagdelen peuterspeelzaal en als extra dagdeel voor kinderen van kinderdagverblijf SKH.
De leidster / pedagogisch medewerker biedt de driejarigen activiteiten aan waar dieper en breder ingegaan wordt op hun ontwikkelingsbehoeften zoals meer 'taalgesprekjes' voeren met elkaar en de leidster, complexere rollenspellen of spelletjes die meer concentratie en begrip vragen.

Begeleiding
De Driespong wordt begeleid door een peuterspeelzaalleidster van Stichting Netwerk en een pedagogisch medewerker van SKH. Zij zijn opgeleid in het werken met een VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

Kinderopvangtoeslag
De opvanguren van de Driesprong vallen onder de regeling voor de kinderopvangtoeslag. Werkt of studeert u beide of één van beide, dan kunt u daar mogelijk gebruik van maken. Wanneer u geen gebruik kunt maken van de kinderopvangtoeslag, dan betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage.

Aanmelden
Wilt u uw peuter aanmelden of heeft u nog vragen over deze extra opvang?
Neem dan contact op met SKH via 0229-248770 en kies voor Planning & Plaatsing.
Uiteraard kunt u hier ook terecht voor vragen over de kosten van een Driesprong dagdeel.