Aanmelding en plaatsing

Is uw kind woonachting in de gemeente Hoorn en 18 maanden oud, dan kunt u uw kind inschrijven bij een peuterspeelzaal. De inschrijving is gratis. Dit kan via het digitale inschrijfformulier op deze website.

Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst zodra het inschrijfformulier volledig ingevuld is ontvangen op het Centraal Bureau van Stichting Netwerk.
Ook kunt u altijd eerst langskomen bij de peuterspeelzaal voor een informatief gesprek met de leidster en om de peuterspeelzaal te bekijken.

Plaatsing
Zodra er plaats is worden peuters vanaf de leeftijd van 2 jaar opgeroepen. Kinderen met een medische of sociale indicatie kunnen alleen met voorrang geplaatst worden als een schriftelijk bewijs van de huisarts of het consultatiebureau kan worden overlegd.

Ouderbijdrage
Vanaf 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang. Voor de financiële wijzigen klik hier.

Wijzigingen
Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan psz@netwerkhoorn.nl. Wanneer het een wijziging in de inkomenssituatie betreft die tot gevolg heeft dat u in een andere tariefgroep valt, dient u binnen een maand na wijziging dit door te geven aan het centraal bureau van Netwerk. Inschaling met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Opzegging
Het is gebruikelijk dat uw kind de speelzaal verlaat bij het bereiken van de vierjarige leeftijd. Uw kind wordt dan automatisch uitgeschreven.

Wanneer uw kind de speelzaal verlaat vóór zijn/haar vierde verjaardag dan geldt een opzegtermijn van een maand.

Meer informatie
Natuurlijk kunt u voor meer informatie over de aanmelding en plaatsing van uw kind altijd bellen naar een van de peuterspeelzalen van uw keuze. Of bellen naar het Centraal Bureau: tel. 0229-212587 en vragen naar Linda van Diepen, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. Mailen kan ook: psz@netwerkhoorn.nl

bginschrijven