Belangrijke financiële verandering per 1 januari 2018

Wellicht heeft u het al gehoord, per 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen van Stichting Netwerk onder de Wet Kinderopvang. Er gelden dan voor kinderopvang en peuterspeelzalen dezelfde wettelijke regels.

Uitgangspunten
De gemeente Hoorn wil gelijke en optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0-13 jaar. Daarbij hoort toegankelijke peuteropvang voor alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Belangrijke uitgangspunten zijn:

-          De startleeftijd is 2 jaar.
-          Twee dagdelen peuterspeelzaal = 6 uur per week spelen, leren en ontwikkelen.
           Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan houdt u recht op twee extra dagdelen peuterspeelzaal.

Wat betekent dit voor u?
- Gaat uw kind in 2017 al naar de peuterspeelzaal én heeft hij of zij een VVE-indicatie?
Voor u geldt een overgangsregeling en verandert er niets. U betaalt -tot uw kind naar de basisschool gaat- dezelfde ouderbijdrage die u nu ook betaalt. 

- Gaat uw kind in 2017 al naar de peuterspeelzaal en wordt hij of zij voor 1 maart 2018, 4 jaar? Voor u verandert er eveneens niets. U blijft in de oude regeling en betaalt tot het moment dat uw peuter naar de basisschool gaat dezelfde ouderbijdrage als dat u nu doet. 

- Gaat uw kind in 2017 al naar de peuterspeelzaal en is hij of zij er ook nog na 1 maart 2018? Of start u op of na 1 januari 2018 met de peuterspeelzaal. Dan valt u in de nieuwe regeling. Afhankelijk van uw gezinssituatie en uw financiële situatie, heeft u recht op kinderopvangtoeslag of wordt uw plek op de peuterspeelzaal gesubsidieerd door de gemeente Hoorn.

Verandert er iets voor u?
Klik hier als uw kind al naar de peuterspeelzaal gaat en er iets voor u verandert.
Klik hier als uw kind op of na 1 januari 2018 naar de peuterspeelzaal gaat.
Rekenvoorbeelden

Meer informatie

Persbericht gemeente Hoorn over de veranderingen peuterspeelzaalwerk in 2018

Veelgestelde vragen over verandering peuterspeelzalen

PowerPoint presentatie harmonisatie

Flyer Verandering ouderbijdrage peuterspeelzalen