Organisatie

Het werk van Stichting Netwerk is onderverdeeld in twee sectoren: Peuterwerk & Opvoedingsondersteuning en Wijkwerk. Onder de eerste sector vallen de peuterspeelzalen en opvoedingsondersteuningsactiviteiten, waaronder buurtmoeders. Onder de tweede het wijkwerk voor de jeugd, activiteiten in de wijkcentra en Manifesto, het jongerenwerk, het wijkopbouwwerk en activiteiten in de regio.
Netwerk werkt aan het welzijn van Hoorn en haar inwoners met zo'n 110 medewerkers, 900 vrijwilligers en tientallen stagiairs op mbo- en hbo-niveau. Kijk hier voor ons promotiefilmpje of hier voor de langere versie van onze bedrijfsfilm.

Directeur-bestuurder Stichting Netwerk:
jessica

mevrouw J. van der Bilt-Wulder

Sectorcoördinatoren
mevrouw T. Corba, sectorcoördinator Peuterwerk & Opvoedingsondersteuning
de heer C. Verschoor, sectorcoördinator Wijkwerk

Staf
mevrouw G.A. Kaarsemaker, hoofd P&O en Communicatie
mevrouw T. Reus, hoofd Bedrijfsvoering

OR
mevrouw M. van Nuland (gedeeld voorzitterschap)
mevrouw T. van den Berg (secretaris)
mevrouw F. Akalei
de heer R. Wijngarte
mevrouw C. Koerts

Raad van Toezicht
Reglement en Good Governancecode
Conform de Good Governancecode van de MOgroep heeft Stichting Netwerk haar reglement voor de Raad van Toezicht opgesteld. Het reglement is getoetst en goedgekeurd. Stichting Netwerk is opgenomen in het register Governancecode W&MD (= Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening).
Reglement
Register Governancecode W&MD

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen de stichting en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar, indien nodig wordt een extra vergadering gepland. De Raad van Toezicht of een delegatie ervan nodigt één keer per jaar de Ondernemingsraad uit voor overleg. Tevens heeft de Raad van Toezicht jaarlijks overleg met de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Hoorn.
Beloningsbeleid: de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vacatiegelden.

De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht van Stichting Netwerk:

muntjewerff
de heer N. Muntjewerff, voorzitter
advocaat en vennoot, Schenkeveld Advocaten N.V.

jonker
mevrouw C.E. Jonker
notaris en partner, Abma Schreurs Advocaten Notarissen

debrie
de heer C. P.C. de Brie
directeur Bedrijfsmanagement, Rabobank Enschede-Haaksbergen

botman
mevrouw S.M.J. Botman
voormalig ondernemer