Organisatie

Het werk van Stichting Netwerk is onderverdeeld in twee sectoren: Peuterwerk & Opvoedingsondersteuning en Wijkwerk. Onder de eerste sector vallen de peuterspeelzalen en opvoedingsondersteuningsactiviteiten, waaronder buurtmoeders. Onder de tweede het wijkwerk voor de jeugd, activiteiten in de wijkcentra en Manifesto, het jongerenwerk, het wijkopbouwwerk en activiteiten in de regio.
Netwerk werkt aan het welzijn van Hoorn en haar inwoners met zo'n 110 medewerkers, honderden vrijwilligers en tientallen stagiairs op mbo- en hbo-niveau. Kijk hier voor ons promotiefilmpje of hier voor de langere versie van onze bedrijfsfilm.

Directeur-bestuurder Stichting Netwerk:

AnkyWeilandwebsite
mevrouw A.E. Weiland

managers
de heer R. Verwey, sectormanager Peuterwerk & Opvoedingsondersteuning
mevrouw M. Bos, sectormanager Wijkwerk

staf

mevrouw G.A. Kaarsemaker, hoofd P&O en Communicatie
mevrouw T. Reus, hoofd Bedrijfsvoering

OR
mevrouw M. van Nuland (gedeeld voorzitterschap)
mevrouw T. van den Berg (secretaris)
mevrouw F. Akalei
de heer R. Wijngarte
mevrouw C. Koerts

Raad van Toezicht
Beloningsbeleid: de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vacatiegelden.
Gemaakte onkosten worden vergoed.

muntjewerff
de heer N. Muntjewerff, voorzitter
advocaat en vennoot, Schenkeveld Advocaten N.V.

feijtel
de heer J. Feijtel, plaatsvervangend voorzitter
adviseur en interim-manager


jonker
mevrouw C.E. Jonker
notaris, Abma Schreurs Advocaten Notarissen

debrie
de heer C. P.C. de Brie
directeur Bedrijfsmanagement, Rabobank Enschede-Haaksbergen

botman
mevrouw S.M.J. Botman