Zomerzoen 2016

Zaterdag 02 juli 2016

Alle vrijwilligers, stagiairs en het personeel van Stichting Netwerk hebben de jaarlijkse Zomerzoen ontvangen. De Zomerzoen is een attentie als blijk van waardering voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Want dankzij ieders inzet en betrokkenheid is het gelukt om ook afgelopen jaar vorm te geven aan vele activiteiten. Dit jaar kan de Zomerzoen in de maanden juli, augustus en september 2016 worden ingeleverd bij strandpaviljoen Oranje Buiten aan de Schelphoek 4 te Hoorn. De medewerkers en vrijwilligers kunnen genieten van een smoothie voor twee personen.

Stichting Netwerk bouwt als Hoornse organisatie voor het welzijnswerk mee aan de sociale infrastructuur van Hoorn en is een verbindende schakel tussen individu, omgeving en samenleving. We organiseren en faciliteren activiteiten waarin de Hoornse burgers met elkaar werken aan een mooie, leefbare, schone en veilige stad waar het voor iedereen prettig toeven is.

Doordat de samenleving zo snel verandert wordt er in ons inhoudelijke werk ook een andere focus gelegd. Zo richten we ons met ons (activiteiten)aanbod en in onze rol in de gebiedsteams nog meer op preventie. Voorbeelden zijn onze eetactiviteiten en maatjesprojecten. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op het eigen initiatief en talent van de jeugd in de zogenoemde participatieprojecten en worden jongeren geleid naar de inlopen in de wijken waar informatie, voorlichting en huiswerkbegeleiding wordt aangeboden. Om te voorkomen dat kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouderen de aansluiting met de maatschappij verliezen wordt er veel geïnvesteerd in dagbesteding zoals bewegen voor ouderen en verschillende maaltijdactiviteiten.

zomerzoenshot

Terug naar overzicht