Zomerzoen

Maandag 06 juli 2015

Vlak voor de zomervakantie hebben alle vrijwilligers, stagiairs en het personeel van Netwerk de jaarlijkse Zomerzoen ontvangen. De Zomerzoen is een attentie als blijk van waardering voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Want dankzij ieders inzet en betrokkenheid is het gelukt om ook afgelopen jaar vorm te geven aan vele activiteiten. Dit jaar kan de Zomerzoen in de maanden juli, augustus en september 2015 worden ingeleverd bij IJssalon Vivaldi aan de Gedempte Turfhaven te Hoorn. De medewerkers en vrijwilligers kunnen genieten van een ijsje voor twee personen. Met dit mooie weer een heerlijke attentie!

Stichting Netwerk bouwt als Hoornse organisatie voor het welzijnswerk mee aan de sociale infrastructuur van Hoorn en is een verbindende schakel tussen individu, omgeving en samenleving. We organiseren en faciliteren activiteiten waarin de Hoornse burgers met elkaar werken aan een mooie, leefbare, schone en veilige stad waar het voor iedereen prettig toeven is.

Doordat de samenleving zo snel verandert wordt er in ons inhoudelijke werk ook een andere focus gelegd. Zo richten we ons met ons (activiteiten)aanbod en in onze rol in de gebiedsteams nog meer op preventie. Voorbeelden zijn onze eetactiviteiten en maatjesprojecten. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op het eigen initiatief en talent van de jeugd in de zogenoemde participatieprojecten en worden jongeren geleid naar de inlopen in de wijken waar informatie, voorlichting en huiswerkbegeleiding wordt aangeboden. Om te voorkomen dat kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouderen de aansluiting met de maatschappij verliezen wordt er veel geïnvesteerd in dagbesteding zoals bewegen voor ouderen en verschillende maaltijdactiviteiten.

zomerzoen2015

Terug naar overzicht