Week van de Opvoeding in Hoorn

Maandag 30 september 2013

Op zaterdag 5 oktober van 11.00 – 15.00 uur vindt de feestelijke aftrap van de Week van de Opvoeding plaats op de Roode Steen in Hoorn. Met een optreden van het kinderkoor Kids on stage, clownerie en theater, de ballonnenman die met kinderen figuren van ballonnen maakt, een spelcircuit en informatiekramen over opgroeien en opvoeden. De Week van de Opvoeding is dit jaar van maandag 7 tot en met 13 oktober. Stichting Netwerk organiseert deze week diverse activiteiten, zoals muziek voor ouder en kind, Recht en Wet Café (gezag en omgang met kinderen), na-apen(eten en bewegen), peutertheater Hansje Pansje, ouder en kind ochtend, themabijeenkomst sociaal media&loverboys en een verwendag voor eenoudergezinnen.

Ouders, mede-opvoeders, kinderen en jongeren krijgen volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over opvoeden en opgroeien. Een positieve benadering staat daarbij voorop. Thema voor de Week van de Opvoeding 2013 is ‘Word spelenderwijs!’

In Hoorn zijn het de partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) die met elkaar een week lang diverse activiteiten aanbieden. Kijk hier voor het volledige programma of ga naar www.cjghoorn.nl.

Extra informatie/uitleg
Recht en Wet Café : informatieavond over Gezag en Omgang met kinderen.
Op 8 oktober van 19.30 – 21.30 uur organiseert het wijkinformatiepunt Risdam ism de Rechtswinkel Noord-Holland haar eerste Recht en Wet Café in wijkcentrum de Cogge. Dit is een gratis informatie-avond die op iedere eerste dinsdag van de maand wordt gehouden met een praktisch juridisch onderwerp. Het doel van het Recht en Wet Café is, burgers algemene informatie te geven over een juridisch onderwerp. Juristen komen vaak pas in beeld als er al een conflict is ontstaan. Door mensen te wijzen op hun rechten, kunnen conflicten worden voorkomen en kunnen mensen beter opkomen voor hun rechten.  

Het eerste Recht en Wet Café valt in de week van 'Gezin en Opvoeding' en heeft daarom als onderwerp: 'Gezag en Omgang met kinderen'. Het belang van gezag komt vaak pas tot uiting op het moment dat er een relatie wordt opgebroken of sprake is van overlijden of ernstige ziekte. Omgang kan een rol spelen zonder dat er sprake is van het opbreken van een relatie, bijvoorbeeld als een oma, die jarenlang op haar kleinkind heeft gepast, plotseling dit kind niet meer mag zien. Vanzelfsprekend geldt voor dit onderwerp dat het kennen van je rechten conflicten kan voorkomen. Het onderwerp 'Gezag en Omgang' kan interessant zijn voor ouders, andere familieleden of iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp. Het Recht en Wet café wordt gehouden in wijkcentrum / CJG de Cogge, Akkerwinde 44.

Verwendag eenoudergezinnen
Speciaal voor éénoudergezinnen (dus ouders én kinderen) organiseert Stichting Netwerk in locatie De Zaagtand een 'verwendag' op zondag 13 oktober van 14.00 - 18.00 uur. Aanmelden en informatie via www.weekvandeopvoeding.nl

cjg2

Terug naar overzicht