VVE-diploma voor peuterspeelzaalleidsters

Donderdag 15 oktober 2015

Dinsdag 13 oktober heeft wethouder Samir Bashara diploma’s uitgereikt aan tien peuterspeelzaalleidsters van Stichting Netwerk. De leidsters zijn geslaagd voor het Piramide programma zodat zij allen volledig bevoegd zijn om voor een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) groep te staan.

Wethouder Samir Bashara: “VVE is niet alleen goed voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, maar is goed voor alle kinderen.”

Een jaar geleden zijn de leidsters gestart met deze training die begeleid werd door Lucie de Jong Training en Advies, gecertificeerd trainer Piramide. Naast theoretische en praktijkopdrachten zijn er video-opnames gemaakt die worden ingezet om de VVE-kwaliteit te blijven bewaken en aansturen daar waar nodig is. Het unieke is dat de leidsters de training binnen een jaar (in plaats van twee tot drie jaar) succesvol hebben afgerond. Naast de trainingsbijeenkomsten vonden er consulten plaats.
De reguliere consulten, waarin ondersteuning in de invoering van de methode, is gedaan door de coach van Netwerk, die zelf gecertificeerd Piramidetrainer is. Daarnaast vonden drie consulten plaats door de trainer, waarin naast praktische vragen, aandacht is voor interactie en taal en tutoractiviteiten.

Piramideprogramma
In het Piramide programma, dat bestaat uit drie modulen, wordt ingegaan op onder andere uitgangspunten, kenmerken en specifieke aspecten van de methode zoals taal, rekenen, ontwikkeling van waarnemen en denken en  spelbegeleiding.

Piramidemethode
Piramide (= VVE) is een educatieve methode voor alle kinderen tussen 0 en 7 jaar, die kan worden gebruikt vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 2 van de basisschool. Piramide biedt het kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpt Piramide het kind grip te krijgen op de wereld. In het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werken zes peuterspeelzalen van Netwerk met de Piramidemethode van CITO. Met dit programma krijgen kinderen extra ondersteuning in taal- en spelontwikkeling.

certificeringpszleidsters2015059

Terug naar overzicht