Vervolg project Stand-by

Maandag 31 augustus 2015

Donderdag 27 augustus jl. is de samenwerkingsovereenkomst voor het vervolg van maatjesproject Stand-by getekend in wijkcentrum Kersenboogerd Hoorn. Dit betekent dat inwoners uit de wijk Kersenboogerd met financiële problemen ook komend jaar hulp krijgen van een maatje. Sterker nog, het is ons streven is om in het komende jaar 25 tot 30 bewoners te helpen hun isolement te doorbreken, hun zelfredzaamheid te vergroten en een sociaal netwerk te creëren.

Stand-by, een initiatief van Stichting Netwerk, is in 2014 begonnen met een pilot en krijgt nu een vervolg. Het project helpt inwoners met financiële problemen om het isolement te doorbreken, hun zelfredzaamheid te vergroten en een sociaal netwerk te creëren. Dit gebeurt met vrijwilligers, maatjes, die hiervoor getraind zijn. Het project richt zich op de wijk Kersenboogerd en is een samenwerking van Stichting Netwerk, gemeente Hoorn het Gezondheidscentrum Kersenboogerd, Omring, 1.Hoorn Kersenboogerd, Intermaris, twee adviseurs en een budgetcoach.

Wethouder Jan Nieuwenburg: ‘Dit project is een goed voorbeeld van hoe inwoners elkaar kunnen helpen en hoe verschillende instanties daarbij met elkaar samenwerken en een faciliterende rol hebben. Het project helpt mensen hun leven op de rit te krijgen, maar draagt ook bij aan de sociale cohesie in de wijk. Het project zorgt ervoor dat mensen onderdeel uitmaken van en zich inzetten voor de maatschappij.’

In februari 2014 is een pilot begonnen met 10 huishoudens uit de wijk Kersenboogerd. Deze gezinnen werden geholpen om hun leven zelfstandig te reorganiseren. Zij werden hierbij ondersteund door maatjes. Dit zijn vrijwilligers die hier een training voor hebben gevolgd. Deelnemers aan de pilot namen bijvoorbeeld weer contact op met oude vrienden, meldden zich aan als vrijwilliger en brachten hun financiële huishouding op orde. Ook volgden ze cursussen als budget koken en kleding opknappen. Deelnemers aan het project Stand-by leveren een wederdienst voor de hulp die zij krijgen. Dat kan zijn door vrijwilligerswerk. Dit draagt ook bij aan het gevoel van eigen waarde doordat ze zich nuttig maken voor anderen.

Vrijwilligers gezocht
Het project Stand-by is op zoek naar extra vrijwilligers die als maatje buurtbewoners willen helpen. Alle maatjes krijgen een basistraining van acht avonden, waarna zij zich in twee tot drie avonden specialiseren als buurmaatje of planmaatje. De maatjes komen bij voorkeur uit de Kersenboogerd zelf en hebben zo’n vier uur per week over voor het project. Naast de trainingen hebben de maatjes maandelijks een intervisiebijeenkomst om dilemma’s te bespreken en van elkaar te leren. Geïnteresseerden kun een mail sturen naar stand-by@netwerkhoorn.nl.

Foto: Dick Jonkers Fotografie

Communicatie/2015278StandByProjectStichtingNetwerkHoorn2468

Terug naar overzicht