Wethouder Pijl reikte certficaten uit aan buurtbemiddelaars

Donderdag 03 juli 2014

In aanwezigheid van onder andere vertegenwoordigers van politie, Intermaris en de gemeente reikte wethouder Pijl afgelopen donderdagavond certificaten uit aan enkele jongeren, die door jongerenwerkers van Stichting Netwerk succesvol zijn opgeleid tot buurtbemiddelaars. Wethouder Pijl prees de deelnemers om hun inzet en enthousiasme. “Wij zijn heel blij met dit project. De jongerenbuurtbemiddelaars zien wij als goede aanvulling op politie, Intermaris en stadstoezicht. Samen dragen zij bij aan de veiligheid in Hoorn.”

Project 0229 Jongeren BV (Buurtbemiddeling & Veiligheid)
Sinds mei 2014 leidt het jongerenwerk weer een aantal jongeren op  tot buurtbemiddelaars. De jongeren krijgen een training buurtbemiddeling en conflicthantering. Daarna gaan de jongeren onder begeleiding van de jongerenwerker aan de slag in verschillende buurten.

In overleg met de samenwerkende partners, politie en woningcorporatie Intermaris, worden zij in de verschillende wijken ingezet. Het voordeel is dat de buurtbemiddelaars zelf uit een hangjongerengroep komen. Zij kennen de buurt dan ook goed. Deze pilot is een initiatief van Stichting Netwerk en wordt gesteund door het Oranje Fonds, het VSB fonds en het Leefbaarheidsfonds van gemeente Hoorn.

0229certificatenoverhandiging

overhandigingcertificatendoorwethouder3

Terug naar overzicht