Triple P lezingen voor ouders van peuters van Netwerk

Maandag 04 april 2016

Op woensdag 20 april 2016 van 20.00 tot 21.30 uur staat een Triple P lezing gepland voor de ouders van peuters van peuterspeelzalen De Kersentuin (Brederodegracht), De Kersentuin (Volkerakweg), De Poort, Wereldwijzer. Op woensdag 25 mei 2016 van 20.00 tot 21.30 uur staat de Triple P lezing gepland voor de ouders van peuters van de peuterspeelzalen De Peutertuin (Rank), De Peutertuin (KlimOp) en Risdam. Ouders ontvangen de uitnodiging op de speelzaal.

Op 16 maart 2016 jl. is in wijkcentrum Brederodegracht gestart met de eerste van een serie lezingen voor ouders, van wie hun kindje één van de speelzalen van Netwerk bezoekt. De ouders van De Zwaaghalsjes, Dribbel Kreek en Dribbel Vierhoek waren uitgenodigd voor deze avond, welke in het teken stond van ‘De kracht van positief opvoeden’. De opkomst was goed en het was een boeiende lezing met veel informatie, maar ook veel vragen, goede tips en handvatten om de opvoeding tot een fijne en positieve uitdaging te maken.

"Om goed te gedijen hebben kinderen van elke leeftijd een veilige, stabiele en liefdevolle omgeving nodig. Positief opvoeden is een effectieve manier van opvoeden waarbij een positieve benadering van kinderen voorop staat. Het gaat om het realiseren van een liefdevolle, ondersteunende en voorspelbare gezinsomgeving die nodig is om kinderen gezond en evenwichtig te laten opgroeien. Zo ontwikkelen kinderen de vaardigheden en het zelfvertrouwen die ze nodig hebben voor succes op school en in hun relaties met anderen. Positief opvoeden kan helpen om de stress van het opvoeden te verminderen en ervoor zorgen dat ouders meer plezier beleven aan de dagelijkse omgang met hun kinderen."

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van de lezing!


Terug naar overzicht