Stichting Netwerk gecertificeerd voor kwaliteit

Maandag 30 juni 2014

Netwerk heeft in ieder geval tot het voorjaar van 2017 het HKZ-keurmerk toegekend gekregen van het Keurmerkinstituut. Netwerk heeft intern de zaken goed op orde, blijkt uit de HKZ-inspectie.
HKZ, wat staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde diensten.

De instelling is goed georganiseerd, stelt cliënten centraal, werkt continu aan optimalisering van het aanbod, presenteert betrouwbare resultaten en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Hoe is er getoetst?
Tijdens de audit zijn vier verschillende locaties bezocht en is er getoetst bij jeugd-, jongeren- en volwassenenwerk, de ondersteunende processen beleid en aansturing, kwaliteit, administratie en beheer van de accommodaties. Netwerk voldoet voor sociaal cultureel welzijn/ welzijn ouderen aan de normen van het Certificatieschema.

Keurmerkinstituut:
‘Netwerk hanteert een duidelijke visie die volledig is doorvertaald naar alle geledingen zowel in de organisatie als in de samenwerking binnen de keten. Dit is sterk te noemen.’

Anky Weiland, directeur-bestuurder Stichting Netwerk is ontzettend trots op het behaalde resultaat: ‘Door de sterke binding van onze medewerkers met de bewoners, onze organisatie en andere samenwerkingspartners is dit keurmerk ons toegekend.’

HKZ
HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. www.hkz.nl.
De lijst van gekeurde objecten zijn te vinden op www.keurmerk.nl.

 

Logos/juistelogohkz

Terug naar overzicht