Steeds meer ouderen in Hoorn!

Maandag 16 april 2012

Tijdens de door de gemeente Hoorn georganiseerde bijeenkomst 'Vergrijzing in Hoorn' liet de gemeenteraad zich op 10 april jl. door diverse instellingen, waaronder Stichting Netwerk, informeren over de fors groeiende groep ouderen in Hoorn. Netwerk wil zich (nog) meer inzetten op het investeren in mensen, contacten en ontmoetingen. Het allerbelangrijkste is dat ouderen betrokken blijven bij de maatschappij.

Op dit moment zijn er al veel activiteiten voor ouderen in de wijkcentra. In de Sterrenbuurt in de wijk Grote Waal is Netwerk i.s.m. IntermarisHoeksteen gestart met het interviewen van bewoners, dus ook ouderen. De gesprekken leveren veel informatie op. Hierdoor wordt nog duidelijker wat mensen (samen) willen doen in hun buurt of wijk. Eerder heeft Netwerk i.s.m. andere instellingen en de gemeente mensen opgezocht waarvan door anderen werd verondersteld dat zij eenzaam waren. Betrokkenen werden geïnformeerd over o.a. het kunnen deelnemen aan activiteiten in de wijkcentra.
Verdere ideeën van organisaties worden momenteel ook al uitgevoerd. In de Grote Waal bijvoorbeeld benadert ook de Jules Verne school ouderen die boven de school wonen. Dit heeft voorlees opa's en oma's voor de school opgeleverd.

De gemeente toonde tijdens de bijeenkomst met cijfers aan dat het het aantal inwoners boven de 65 jaar ook in Hoorn steeds meer toeneemt. Op dit moment is 14 procent boven de 65 jaar. In 2040 is dit percentage verdubbeld.
Volgens  Lia Franken, wethouder in de noordkopgemeente Hollands Kroon, moet er vooral worden geïnvesteerd in 'sociaal kapitaal'. Dus vooral kijken wat mensen doen.


Terug naar overzicht