School’s Cool Hoorn gesteund door St. Kinderpostzegels Nederland en Oranje Fonds

Zondag 06 oktober 2013

School's Cool Hoorn is een initiatief van Stichting Netwerk waarbij mentoren steun bieden aan kinderen bij de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het doel hierbij is om schooluitval te voorkomen en het geadviseerde schoolniveau te halen.

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd – maar ook in Hoorn - projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kinderen tot en met 18 jaar centraal staan. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig.

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied en wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's. School’s cool Hoorn is één van de projecten die - naast financiering door Gemeente Hoorn – door beide organisaties wordt mede- gefinancierd. Dit project ondersteunt kinderen bij de grote overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs. Het kind komt in een nieuwe omgeving, weet de weg nog niet zo goed te vinden, moet wennen aan alle nieuwe vakken, nieuwe docenten, krijgt huiswerk en andere opdrachten. Sommige kinderen zijn gebaat bij een thuismentor.

Kijk hier voor meer informatie of op onze website.

logoSchooliscool

Terug naar overzicht