Pluim voor peuterspeelzaalleidsters De Kleine Waal

Dinsdag 12 december 2017

Gisteren hebben de leidsters Rukiye en Ageeth van peuterspeelzaal De Kleine Waal een pluim ontvangen van tevreden ouders voor de opvang van hun dochtertje Maura. Maura is een vrolijk meisje van 3 jaar oud met het syndroom van Down. De leidsters hebben Maura met open armen ontvangen. Mede door de goede begeleiding kan Maura straks op een reguliere basisschool starten. De ouders van Maura hebben de leidsters daarom een POP uitgereikt; een Passend Onderwijs Pluim! Vanmorgen stond een leuk artikel hierover in het Noordhollands Dagblad. Het artikel vindt u hieronder.

Peuterspeelzaal De Kleine Waal is één van de 13 peuterspeelzalen van Stichting Netwerk. De peuterspeelzalen zijn verdeeld over de wijken in Hoorn. Er is 1 peuterspeelzaal die werkt op antroposofische grondslag en verschillende locaties bieden ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (de VVE-methode). Vanaf 1 januari 2018 kunnen kinderen met een VVE-indicatie op alle peuterspeelzaallocaties terecht. Bij de VVE-methode krijgen peuters extra ondersteuning in taal- en spelontwikkeling.

De peuterspeelzalen van Stichting Netwerk bieden kinderen veel verschillende activiteiten aan waardoor alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. In een uitdagende omgeving en onder leiding van professionele, vaste leidsters spelen kinderen samen en doen zij nieuwe ervaringen op. Kijk hier voor meer informatie over onze peuterspeelzalen.

Pluimvoorjuffen

maura2

Terug naar overzicht