Ouders zeer positief over peuterspeelzalen Stichting Netwerk

Maandag 25 september 2017

Dit jaar heeft Netwerk een tevredenheidspeiling gehouden onder de ouders van peuterspeelzaalkinderen. Ruim 70% van de ondervraagden heeft de tevredenheidspeiling ingevuld. Het gemiddelde cijfer dat ouders gaven is een 8,6. Een cijfer om heel erg trots op te zijn! Ouders zijn erg tevreden over onze leidsters: ze zijn deskundig en professioneel, lief voor de kinderen en werken goed samen. Er is veel aandacht voor de peuters, zij voelen zich thuis waardoor ze zich goed en spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Daarnaast geven de ouders aan veel waarde te hechten aan

een gezond eetpatroon voor hun peuter, wat aansluit bij het vernieuwde Voedingsbeleid van Stichting Netwerk.

Locatie
De locaties (veelal) in wijkcentra en scholen worden door de meeste ouders positief bevonden. Netwerk streeft naar vergroening in de buitenruimtes met uitdagende speelmogelijkheden voor peuters. Dit komt overeen met de behoefte van ouders voor hun kinderen.

Wachtlijst, plaatsing en informatie
De wachtlijst verschilt per locatie. Over het algemeen wordt hier positief op gereageerd. Ouders willen graag op tijd een plekje voor hun peuter op de peuterspeelzaal: de leeftijd van 2,5 jaar is dan ook vanaf het nieuwe schooljaar teruggebracht naar 2 jaar.

Kijk hier voor meer informatie over onze peuterspeelzalen.

fotopeuterStichtingNetwerk

Terug naar overzicht