Onvergetelijke ontmoetingen in twee wijkcentra

Dinsdag 19 september 2017

Onvergetelijke ontmoetingen is een activiteit voor Hoornse inwoners met geheugenverlies of (beginnende) dementie. Indien gewenst kan de mantelzorger meekomen, maar dit is niet noodzakelijk. Zij kunnen in wijkcentrum De Zaagtand en Kersenboogerd terecht voor het leggen van contacten, emotionele steun, informatie en advies en voor een leuke vrijetijdsbesteding. De groep in De Zaagtand draait op donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, de Kersenboogerd start bij voldoende deelnemers op dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur. Doorlopend kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden. Waarom?

Mensen met geheugenverlies of (beginnende) dementie blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen ze vaak een beroep op partners, kinderen, familieleden, buren of vrienden, de zogenaamde mantelzorgers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, kan de persoon met dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de zorg langer volhouden. Onvergetelijke ontmoetingen biedt deze benodigde steun en begeleiding, samen met de samenwerkings-partners, lotgenoten en vrijwilligers. Dicht bij huis. In een warme omgeving.

Hoe werkt het?
De persoon met geheugenverlies of (beginnende) dementie komt naar de activiteiten van Onvergetelijke ontmoetingen. De deelnemers geven wekelijks invulling aan de activiteiten, bijvoorbeeld een spel doen, lezen, mandala’s kleuren, puzzelen, praten, eten of drinken. Individueel of in groepsverband, zelfstandig, of met ondersteuning van in te schakelen vrijwilligers of professionals. Als de mantelzorger wil, dan is deze ook van harte welkom tijdens de activiteiten.
Vele vrijwilligers zijn getraind om van deze nieuwe activiteiten een onvergetelijke ontmoeting te maken. We starten vanaf de koffietafel en eindigen met een lunch. Deelname kost € 5,- per persoon, inclusief consumpties en lunch.

Interesse?
Wilt u deelnemen, kent u iemand met interesse of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op met projectleider Nanda Leeuw, bereikbaar in wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 in Hoorn, telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl.

Onvergetelijkeontmoetingen

Terug naar overzicht