Intentieverklaring getekend voor Westfries centrum voor de kunsten

Maandag 10 februari 2014

Vrijdag 21 februari 2014, hebben vijf organisaties een intentieverklaring getekend voor een Westfries centrum voor de kunsten in Hoorn. Poppodium Manifesto, Bibliotheek Hoorn, muziekschool Gerard Boedijn en centrum voor kunsteducatie De Blauwe Schuit zien serieuze kansen met elkaar samen te werken in een nieuw te bouwen Westfries centrum voor de kunsten in Hoorn. De ideale plek daarvoor is het stationsgebied. Samen met gemeente Hoorn tekenden zij een intentieverklaring om de mogelijkheden te onderzoeken en met een definitief plan te komen.

In 2013 hebben de vier partijen en de gemeente met behulp van een extern bureau de mogelijkheden voor samenwerking verkend. Aanleiding voor de verkenning was dat de huidige huisvesting van alle partijen onvoldoende is. Daarnaast leidt een bundeling van krachten tot nieuwe activiteiten en wordt een groter publiek bereikt.

Gezamenlijke visie
Het eerste resultaat van de verkenning was een gezamenlijke visie op de inhoud van de samenwerking. Uitgangspunt is een samenwerking waarbij ruimte is voor een gezamenlijk vernieuwend aanbod én het eigen programma. Vervolgens is gekeken wat dit betekent voor de huisvesting. Hoeveel ruimte is voor de gewenste activiteiten nodig en waar is een centraal gelegen en voor iedereen goed bereikbare plek? De partijen willen het liefst nieuwbouw in het stationsgebied. Daarmee wordt het centrum niet alleen voor inwoners van Hoorn een goed bereikbare bestemming, maar ook voor de regio.

Meerwaarde door samenwerking
Voor poppodium Manifesto, onderdeel van Stichting Netwerk, is een centrale en goed bereikbare ligging een voorwaarde om zoveel mogelijk publiek te trekken. Coördinator Harry Gongrijp: ‘Manifesto wil zich in de toekomst meer gaan profileren als muziekpodium, gecombineerd met frisfeesten. Dat levert een duidelijke verbreding van de mogelijkheden op. Daarnaast levert de samenwerking met muziekschool Gerard Boedijn mooie nieuwe dingen op volgens directeur Joop Brakenhoff van de muziekschool. ‘Popmuziek is in de amateurkunst een veel beoefend genre en hier raken onze passies elkaar.’

Museumstoomtram
Toen duidelijk werd dat een nieuw centrum voor de kunsten het best zou kunnen komen in het stationsgebied, kwam ook de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik in beeld. Het museum is al langer op zoek naar een ruimte voor permanente exposities. De museumstoomtram en mogelijk andere geïnteresseerde partijen worden nu betrokken bij het vervolgonderzoek. Dat moet meer inzicht geven in wat er precies nodig is en hoe een centrum voor de kunsten kan worden gefinancierd en geëxploiteerd. Het college van B en W heeft besloten om geld beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een kwartiermaker. Die gaat samen met de vier partijen een bedrijfsplan opstellen. Ook gaat deze kwartiermaker kijken óf en hoe de plannen van de museumstoomtram kunnen worden ingepast. Verder heeft de kwartiermaker de opdracht om te kijken naar de meest wenselijke organisatievorm en het ontwikkelen van een gezamenlijk programma-aanbod.

Wenkend perspectief
Wethouder Peter Westenberg ziet de intentieovereenkomst als een fantastisch resultaat. ‘Het is prachtig dat deze vier partijen samen zo ver zijn gekomen en met elkaar kansen zien om te komen met een breed en vernieuwend aanbod voor heel Westfriesland. En als dat kan in het stationsgebied is dat een wenkend perspectief voor de ontwikkeling van De Poort van Hoorn. Als dan ook de Museumstoomtram een plek zou kunnen krijgen in het nieuwe centrum zou dat helemaal een prachtig resultaat zijn.’

Het haalbaarheidsonderzoek is hier te lezen.

ondertekeningintentieverklaringfeb2014

Terug naar overzicht