Huiswerkbegeleiding in De Zaagtand en Kersenboogerd

Donderdag 17 november 2016

Wist u dat Netwerk al enige tijd met succes huiswerkbegeleiding biedt aan kinderen vanaf groep 5 van het basisonderwijs? Deze begeleiding wordt gegeven aan jongeren en kinderen die een taalachterstand hebben en/of voor wie de reguliere huiswerkbegeleiding te duur is. Naast wijkcentrum De Zaagtand zal deze huiswerkbegeleiding vanaf januari 2017 ook starten in wijkcentrum Kersenboogerd op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 15:00 tot 17:00 uur. De begeleiding wordt gegeven door HBO-geschoolde vrijwilligers.

Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf huiswerk meenemen en dat de begeleiders van Netwerk ondersteuning bieden bij het maken van hun huiswerk. Daarnaast helpt Netwerk met plannen, leren en overhoringen.

Voor aanvang van de huiswerkbegeleiding vindt een intakegesprek plaats waarin afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld tijden van aanwezigheid, overhoren, agenda's controleren en andere praktische zaken. Elk kwartaal wordt er geëvalueerd met de ouders en het kind zelf over de voortgang. Ook zal Netwerk de betreffende school benaderen.
Het is ook mogelijk dat de school een leerling aanmeldt voor deze huiswerkbegeleiding.

Voor meer informatie kunt u altijd bellen naar wijkcentrum De Zaagtand via 0229-855700 of mailen naar zaagtand@netwerkhoorn.nl.

 

schoolbegeleioding

Terug naar overzicht