Grote opbrengst Serious Requestival

Maandag 24 december 2012

Zondag 23 december jl. is tijdens het Serious Requestival in pop- en cultuurcentrum Manifesto maar liefst €2.342, 95 opgehaald voor ‘Het Glazen Huis’ van 3FM, ter bestrijding van babysterfte. Wethouder Peter Westenberg heeft daar nog een schepje bovenop gedaan door organisatoren Sander Huisman en Danny Korporaal een millenniumcheque te overhandigen van 311 euro.

 

Pop- en cultuurcentrum Manifesto te Hoorn organiseerde op zondag 23 december het Serious Requestival, in samenwerking met Sander Huisman, Manifesto-stagiair Danny Korporaal en lokale en regionale muzikanten (pop/rock/singer-songwriters). Bands en artiesten speelden belangeloos met als grote doel: het ophalen van een groot geldbedrag voor ‘Het Glazen Huis’ van 3FM ter bestrijding van babysterfte.

Millenniumgemeente Hoorn heeft het Serious Requestival van Manifesto ondersteund door een euro per verkocht kaartje aan te bieden. De actie van Manifesto sluit geheel aan bij het streven van de gemeente Hoorn om met inwoners en organisaties een verantwoorde millenniumgemeente te zijn.

Millenniumdoelen
De millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn acht ambitieuze doelen gericht op wereldwijde armoedebestrijding en een duurzamer leefmilieu. De doelen werden weliswaar door regeringsleiders vastgesteld, maar om ze voor 2015 daadwerkelijk te kunnen halen is ieders hulp nodig, met name op lokaal niveau. De acht millenniumdoelen zijn:

1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen
2. Alle jongens en meisjes gaan naar school
3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
4. Kindersterfte is sterk afgenomen
5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap
6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

www.manifesto-hoorn.nl

manifesto23122012

Terug naar overzicht