De kernwaarden van kinderwerk

Dinsdag 04 december 2018

Nog niet eerder focuste een masteronderzoek op het kinderwerk in Nederland. En dat werd hoog tijd vond, Klaas Blaak, jeugdwerker en coördinator bij Stichting Netwerk. “Ik kom na analyse uit op drie kernbegrippen die de basis vormen voor het antwoord om mijn hoofdvraag: welke essentiële bijdragen kunnen de kinderwerkers van Stichting Netwerk leveren aan het lokaal sociaal domein van de gemeente Hoorn?

Deze kernbegrippen zijn: verbinden, versterken en voorkomen.”

Onderbelicht
Het Kinderwerk is een beetje het kleine broertje van het jongerenwerk, lijkt het. Klaas Blaak: “Kinderwerkers voeren hun werk uit in het domein Jeugdwelzijnswerk en leveren een bijdrage aan ontwikkelingskansen van jeugd in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Het vak kinderwerk heeft al jaren te maken met een imago van 'leuke, enthousiaste activiteiten uitvoeren'. Dit in tegenstelling tot het jongerenwerk dat een veel beter en 'belangrijker' imago heeft. Dit komt doordat signalering en preventie, een van de kerntaken van het jongerenwerk, hoog op de politieke agenda staan.”

“Kinderwerkers doen hun werk in de preventieve, voorlichtende fase van datzelfde jongerenwerk. Je zou verwachten dat ze alleen al daarom als een belangrijke schakel in de doorlopende pedagogische lijn gezien worden.
Niets blijkt minder waar. Het kinderwerk staat in het steeds sneller veranderende sociaal domein onder druk. Kinderwerk is er zelden tot nooit in geslaagd om haar volwassen positie in het sociaal domein in te nemen.”

Lees hier het volledige artikel.

Masteronderzoeksverslag  

Klaaskinderwerkersdagplaatje

Terug naar overzicht