Coaches gezocht voor 'Coaching voor scholieren'

Maandag 13 april 2015

Stichting Netwerk is op zoek naar vrijwillige coaches die proberen schooluitval bij scholieren te voorkomen.
Het programma 'Coaching voor scholieren' in Hoorn koppelt coaches aan kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, of aan scholieren die op het voortgezet onderwijs zitten. Sommigen kunnen om verschillende redenen een steuntje in de rug gebruiken. Hierin voorzien de coaches van Coaching voor scholieren met als doel schooluitval te voorkomen en het geadviseerde schoolniveau te halen.

Mensen die belangstelling hebben om op vrijwillige basis aan de slag te gaan bij dit project kunnen zich aanmelden bij de coördinator voor een kennismakingsgesprek. U krijgt een training van 3 dagdelen, wordt begeleid middels intervisie en contact met de coördinator. De tijdsinvestering is gemiddeld 2 uur per week, de verbintenis gaat u voor een afgesproken periode aan. Het meest belangrijk is dat u een leerling enthousiast en onbevangen wilt steunen bij de schoolloopbaan.

Coaching voor scholieren is gericht op kinderen die de stap zetten van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs of op het voortgezet onderwijs zitten. Leerlingen die door gezinsomstandigheden of persoonlijke aanleg meer risico lopen om onder het door de basisschool geadviseerde niveau te gaan presteren. Deze leerlingen kunnen worden aangemeld door hun leraar, mentor of intern begeleider. Ook ouders kunnen contact opnemen. Als de kinderen aan de criteria van Coaching voor scholieren voldoen, krijgen ze een coach toegewezen. Deze doorgaans hoogopgeleide vrijwilliger komt op een vaste tijd bij hen thuis en geeft een afgesproken periode ondersteuning. Dit kan praktische hulp zijn zoals het inrichten van een studieplek, hulp bij het maken van huiswerk of bijvoorbeeld bij het plannen daarvan. De coach houdt nauw contact met de ouders en met de contactpersoon op school en helpt indien nodig bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding. 

Meer informatie
Coördinator van Coaching voor scholieren Hoorn is Nanda Leeuw, bereikbaar via wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl.  
Of kijk hier voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en coaching.


Terug naar overzicht