Buurtbemiddeling Hoorn

Dinsdag 26 mei 2015

Vanaf maandag 1 juni aanstaande start een nieuw project: Buurtbemiddeling Hoorn. Het is een samenwerkingsproject van Stichting Netwerk, Intermaris en gemeente Hoorn dat wordt ingezet bij lichte vormen van woonoverlast. Het zorgt voor verminderen van woonoverlast, probeert escalaties te voorkomen, herstelt de onderlinge communicatie, bevordert het wederzijdse begrip en respect. Vrijwilligers uit Hoorn en omgeving zijn opgeleid tot Buurtbemiddelaar. Hoe werkt het precies?

Nadat de coördinator van het project een melding heeft ontvangen worden er twee bemiddelaars uitgezocht die met deze melding aan de slag gaan. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren, die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek, meestal vlak bij u in de buurt. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Uiteindelijk gaan partijen zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat het mogelijk is om al in een gesprek tot afspraken te komen.

Gratis en vertrouwelijk
Alle inwoners van Gemeente Hoorn kunnen gebruik maken van Buurtbemiddeling Hoorn. Bemiddelingsgesprekken zijn gratis en op basis van vrijwilligheid maar het is niet vrijblijvend. Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

Voor meer informatie en/ of aanmeldingen kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren buurtbemiddeling via: wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, tel: 0229 219966. Ook kunt u zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren of op te sturen naar wijkcentrum Kersenboogerd.


Terug naar overzicht