Wethouder en buurtbemiddelaars in actie tijdens kermis

Dinsdag 18 augustus 2015

Afgelopen vrijdag liep wethouder Michiel Pijl mee met enkele buurtbemiddelaars van project 0229 Jongeren BV tijdens de Hoornse Kermis. Op deze manier kon de wethouder aanschouwen hoe de buurtbemiddelaars te werk gaan. (Grote) incidenten zijn uitgebleven, we kunnen terugkijken op een geslaagde kermis! ‪#‎preventie‬ ‪#‎veiligheid‬ ‪#‎Hoorn

Project 0229 Jongeren BV staat voor Jongeren Buurtbemiddeling & Veiligheid en is ontstaan aan de hand van de bevindingen van ambulant jongerenwerkers op straat. De overlastsituaties die zij dagelijks tegen komen in de wijken zijn vaak ontstaan door negatieve beeldvorming rondom de doelgroep. Sommige van deze situaties escaleren dan al snel in een conflict. Het jongerenwerk wil door de ontwikkeling van dit project de jongeren tools aanreiken om deze conflicten al in een vroeg stadium zelf op te lossen. Daarnaast zal door deze actieve houding de beeldvorming rondom jongeren een positieve wending krijgen.

Positief inzetten voor de samenleving
Het project richt zich op een groep jongeren die vaak buiten de maatschappij valt. Dit zijn jongeren die 'een verleden' hebben en moeilijk aan de slag kunnen. Met dit project worden deze jongeren geactiveerd en gestimuleerd om zich op een positieve manier in te zetten voor de samenleving. Om de 'harde kern' van de jongerengroepen te kunnen bereiken wordt een beloningssysteem gekoppeld aan dit project. De beloning kan bestaan uit het afbetalen van bestaande schulden, of een bijdrage aan de maandelijkse vaste lasten zoals de ziektekostenpremie, rechtstreeks aan de verzekeraar. Het is essentieel dat hierbij nauw wordt samengewerkt met een instelling als Plangroep. Deze organisatie voert in Hoorn onder meer schuldhulpverlening uit.  

Veiligheid
De jongeren die getraind zijn in het toepassen van bemiddelingstechnieken worden niet alleen ingezet op conflictsituaties, maar worden ook preventief ingezet door een ordehandhavingteam te vormen. Hiervoor worden de sleutelfiguren van de hanggroepen ingezet. Dit ordehandhavingteam kan in overleg met de gemeente, politie, stadstoezicht en andere samenwerkingspartners optreden tijdens stedelijke evenementen. Dit ordehandhavingteam zal altijd begeleid worden door een beroepskracht van Stichting Netwerk.

Project 0229 Jongeren BV staat voor Jongeren Buurtbemiddeling & Veiligheid en is ontstaan aan de hand van de bevindingen van ambulant jongerenwerkers op straat. De overlastsituaties die zij dagelijks tegen komen in de wijken zijn vaak ontstaan door negatieve beeldvorming rondom de doelgroep. Sommige van deze situaties escaleren dan al snel in een conflict. Het jongerenwerk wil door de ontwikkeling van dit project de jongeren tools aanreiken om deze conflicten al in een vroeg stadium zelf op te lossen. Daarnaast zal door deze actieve houding de beeldvorming rondom jongeren een positieve wending krijgen.

Positief inzetten voor de samenleving
Het project richt zich op een groep jongeren die vaak buiten de maatschappij valt. Dit zijn jongeren die 'een verleden' hebben en moeilijk aan de slag kunnen. Met dit project worden deze jongeren geactiveerd en gestimuleerd om zich op een positieve manier in te zetten voor de samenleving. Om de 'harde kern' van de jongerengroepen te kunnen bereiken wordt een beloningssysteem gekoppeld aan dit project. De beloning kan bestaan uit het afbetalen van bestaande schulden, of een bijdrage aan de maandelijkse vaste lasten zoals de ziektekostenpremie, rechtstreeks aan de verzekeraar. Het is essentieel dat hierbij nauw wordt samengewerkt met een instelling als Plangroep. Deze organisatie voert in Hoorn onder meer schuldhulpverlening uit.  

Veiligheid
De jongeren die getraind zijn in het toepassen van bemiddelingstechnieken worden niet alleen ingezet op conflictsituaties, maar worden ook preventief ingezet door een ordehandhavingteam te vormen. Hiervoor worden de sleutelfiguren van de hanggroepen ingezet. Dit ordehandhavingteam kan in overleg met de gemeente, politie, stadstoezicht en andere samenwerkingspartners optreden tijdens stedelijke evenementen. Dit ordehandhavingteam zal altijd begeleid worden door een beroepskracht van Stichting Netwerk.

Dit jaar zijn er weer nieuwe jongeren tot buurtbemiddelaars opgeleid, zij hebben afgelopen juni hun certificaat uitgereikt gekregen.

 

buurtbemiddelaarsmetpijl

Terug naar overzicht