Buurtbemiddelaars gezocht!

Maandag 22 oktober 2018

Het project Buurtbemiddeling Hoorn werkt! Dat blijkt uit het toenemende aantal bemiddelingsaanvragen om conflicten tussen buren op te lossen. Door de grote vraag naar buurtbemiddeling is Stichting Netwerk op zoek naar extra vrijwilligers zodat alle aanvragen behandeld kunnen worden. 

Buurtbemiddeling is een interventiemethodiek die ingezet wordt bij lichte vormen van woonoverlast om zo escalaties te voorkomen, de onderlinge communicatie te herstellen en het wederzijds begrip te bevorderen.

Hoe gaat het in de praktijk?
Vrijwilligers worden opgeleid tot buurtbemiddelaar. Nadat de coördinator van het project een melding heeft ontvangen gaan twee bemiddelaars met deze melding aan de slag. De bemiddelaars voeren individuele gesprekken met beide buren waarna een bemiddelingsgesprek volgt op een neutrale plek, denk hierbij aan een wijkcentrum in de buurt. Uiteindelijk gaan partijen zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat het mogelijk is om al in één gesprek tot een oplossing te komen. Bemiddelingsgesprekken en afspraken worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Hoog oplossingspercentage
Buurtbemiddeling vergroot al meer dan 20 jaar de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt dat in reeds 75% van de Nederlandse gemeenten bewoners een beroep kunnen doen op buurtbemiddelaars. Het oplossingspercentage van de behandelde zaken is maar liefst 70%.

Volgens Frannie Herder, adviseur bij het CCV, is het succes van buurtbemiddeling te danken aan de belangeloze inzet van de vrijwilligers. “Zij ondersteunen buren bij het oplossen van diverse conflicten, die steeds vaker heel complex zijn. Door hun participatie leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving.”

Buurtbemiddeling Hoorn is in juni 2015 gestart als gezamenlijk project van Stichting Netwerk, Intermaris en gemeente Hoorn. Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Linda Gerth via wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, tel: 0229 219966 of per mail buurtbemiddeling@netwerkhoorn.nl. Meer informatie over Buurtbemiddeling Hoorn kunt u hier vinden of op www.problemenmetjeburen.nl .

logobuurtbemiddeling

Terug naar overzicht