83% VVE-leidsters geslaagd voor de taaltoets

Maandag 23 februari 2015

VVE-leidsters zijn vanuit het Rijk verplicht om te worden getoetst op het taalniveau. Stichting Netwerk heeft in samenwerking met de gemeente de taaltoetsen voor de VVE-leidsters in Hoorn gecoördineerd. 83% van de VVE-leidsters binnen Netwerk zijn vorige week geslaagd voor de taaltoets en daar zijn we enorm trots op. Hiermee scoort Hoorn landelijk gezien hoog bij de verplichte taaltoetsen. In overleg met de gemeente en een aantal kinderopvangorganisaties heeft Stichting Netwerk besloten om de taaltoets in het voorjaar van 2015 ook af te laten nemen bij de reguliere leidsters.

In het schooljaar 2014-2015 worden alle peuterspeelzaalleidsters van Stichting Netwerk in samenwerking met de gemeente en een aantal kinderopvangorganisaties getoetst op hun taalniveau. Het gaat om twee toetsen (lezen/schrijven en spreken) die door de Universiteit van Amsterdam zijn ontwikkeld. Voor de VVE-leidsters is deze taaltoets vanuit het Rijk verplicht en moeten zij voldoen aan de taaleis 3F (mbo-4, havo). Als de leidsters de toets en herkansing niet halen, zullen zij geschoold worden.

Aanleiding
Peuters die een onderwijsachterstand hebben krijgen extra begeleiding in de vorm van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Een slechte start op de basisschool moet zo voorkomen worden. Sinds kort heeft het Rijk kinderleidsters die deze VVE-klassen geven verplicht om een taaltoets af te leggen. Het Hoornse college heeft de toetsmogelijkheid aan alle kinderopvanginstellingen in haar gemeente aangeboden, omdat zij het van groot belang vindt dat het taalniveau van voldoende kwaliteit is. De gemeente bekostigt in dit geval dus de toets en de werkgevers betalen eventuele bijscholing.


Terug naar overzicht