Missie

Missie
Stichting Netwerk zorgt als uitvoerder van het welzijnswerk in de gemeente Hoorn voor versterking van de gemeentelijke ambities. Wij zijn een verbindende schakel tussen individu, sociale omgeving en samenleving. Wij zijn actief op het welzijnsterrein in de ruimste zin van het woord en voeren het beheer over vier wijkcentra, een buurtcentrum, dertien peuterspeelzalen en een pop- en cultuurcentrum Manifesto. Ons Centraal Bureau is gevestigd in de binnenstad.
Zo bouwt Stichting Netwerk mee aan de sociale infrastructuur van de stad. Dat doen wij door de organisatie van een breed scala aan activiteiten, gericht op participatie, talentontwikkeling en preventie. Wij activeren de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoners en besteden extra aandacht aan diegenen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hebben kennis van de sociale kaart van Hoorn, zijn aanwezig in de wijken, dichtbij buurtbewoners. Wij hanteren korte lijnen, zijn flexibel en werken preventief om opschaling van problemen te voorkomen, waardoor duurdere vormen van zorg en ondersteuning niet nodig zijn. We werken samen met de gemeente, lokale partners, instellingen en bewoners.