Missie

Missie
Stichting Netwerk bouwt als Hoornse organisatie voor het welzijnswerk mee aan de sociale infrastructuur van Hoorn en is een verbindende schakel tussen individu, omgeving en samenleving. We organiseren en faciliteren activiteiten waarin de Hoornse burgers met elkaar werken aan een mooie, leefbare, schone en veilige stad waar het voor iedereen prettig toeven is. De activiteiten zijn gericht op participatie, ontwikkeling en preventie, met extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We activeren de eigen kracht en mogelijkheden van bewoners in de wijken en spelen in op de ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. We stemmen ons werk af met samenwerkingspartners, instellingen en bewoners om elkaars werk te versterken en maatwerk te kunnen leveren.